Omówienie Istniejących formatów reklamy

Sieci społecznościowe oferują różne formaty reklamy. Najważniejsze z nich to banery reklamowe, zwane również teaserami, i posty sponsorowane. Przyjrzyjmy się nim bardziej szczegółowo.

Spójrzmy na główne narzędzia promowania:

Reklama standardowa (Display ads na bocznym panelu)

Pierwsze, klasyczne ogłoszenia znajdują się w wąskich bocznych kolumnach strumienia użytkownika i składają się z tytułu, obrazka i linka. Użytkownik zawsze widzi ich na ekranie, przeglądając wiadomości od znajomych. Display ads mogą również promować społeczność, najczęściej jednak są wykorzystywane do reklamowania zewnętrznych źródeł. Format stopniowo traci swoją efektywność ze względu na zjawisko „ślepoty banerowej”, tj. przyzwyczajenie użytkowników widzieć reklamę właśnie w danej części strony i właśnie w danej formie, co powoduje spadek zainteresowania nią i jej ignorowanie.

Teasery są przedstawione w dwóch powszechnie wykorzystywanych sieciach społecznościowych; każda z nich ma wymagania co do rozmiaru obrazu i ilości znaków:

Ponieważ ten typ reklamy nie zakłada wykorzystania tekstu, tj. szczegółowych wyjaśnień na temat projektu lub opisu produktu, tytuł i obrazek powinny natychmiast przyciągać uwagę użytkowników. Możesz wybrać np. tytuł z obrazkiem, które dopełniają się nawzajem znaczeniowo, tytuł-intrygę lub tytuł-szok. Znajdziesz kilka wskazówek dotyczących tworzenia tytułów i wyboru obrazków dla reklamy w tym i tym artykule.

Reklama w strumieniu wiadomości

Dane narzędzie było początkowo wdrożone przez Facebooka, a teraz istnieje w postaci szeregu różnych podkategorii i obejmuje dużą część tak zwanej „reklamy natywnej” we wszystkich popularnych sieciach społecznościowych. Przez pojęcie „reklama natywna” rozumie się format, który łączy się z główną treścią, jest mniej dokuczliwy i uzyskuje więcej uwagi niż ogłoszenia reklamowe. Taka reklama często wygląda jak zwykłe posty i znajduje się w centralnej kolumnie wiadomości. W przypadku trafnego wyboru grupy docelowych odbiorców i atrakcyjnej części kreatywnej takiego typu reklama odpowiada zainteresowaniom odbiorców i nie różni się swoją zawartością od treści zazwyczaj przygotowanej do przeczytania. Nieduży znaczek w górnej części wskazuje na płatne umieszczenie postu. Mając setki znajomych lub subskrybując dziesiątki stron, użytkownicy przeglądają strumień, nie zawsze zwracając uwagę, czy subskrybują autora określonego postu. To gwarantuje postowi reklamowemu taki sam poziom uwagi, co postom znajomych, i sprawia, że takie posty są niezwykle efektywnym formatem promowania.

Reklama w strumieniu wiadomości może być wykorzystana do promowania zarówno zewnętrznych źródeł, jak i społeczności w sieci społecznościowej. Pierwszy dostępny format takiej reklamy to promowanie już opublikowanych postów cieszących się popularnością w celu pokazania ich maksymalnej ilości potencjalnie zainteresowanych użytkowników, zwiększenia poziomu zaangażowania oraz poszerzenia zasięgu kolejnych publikacji. Inwestowanie przynajmniej minimalnych kwot w dodatkowe promowanie postów z dobrymi statystykami uważa się zatem za całkiem normalną sytuację.

Oprócz promowania już opublikowanych postów, reklama w strumieniu wiadomości na dzień dzisiejszy obejmuje dużą ilość formatów podrzędnych. Największy wybór oferuje Facebook. Na tej platformie dostępne są:

  • „karuzele”, czyli posty z kilkoma obrazami, które można przewijać;

  • pokaz slajdów, w którym kilka obrazów są przewijane automatycznie;

  • canvas, gdzie przy kliknięciu ukazuje się „wydłużony” obraz, który można przewijać w dół;

  • dynamic product ads, pokazujące określone towary użytkownikom, którzy już wcześniej przejrzeli je w katalogu;

  • reklama mobilna, czyli posty promocyjne wyłącznie dla urządzeń mobilnych.

Do postów reklamowych w strumieniu wiadomości można również dodawać przycisk, np. „Kup teraz”, lub ładować wideo. Szczegóły na temat wszystkich formatów zaprezentowanych na Facebooku są podane w tym artykule. A w danym źródle można dowiedzieć się o wskazówkach dotyczących projektowania, np. o dopuszczalnym rozmiarze obrazu lub ilości znaków.

Inne sieci społecznościowe oferują jedynie kilka formatów z tej listy oraz niektóre własne, oparte na elementach poszczególnej sieci społecznościowej. Na przykład na Twitterze można promować swój produkt na trzy sposoby: reklamować tweety, konta i trendy. Każdy z wymienionych typów reklamy obejmuje kilka podgatunków ogłoszeń w zależności od tego, jakie pliki medialne, linki lub przyciski wybierasz do promowania. Reklama społeczności Google+ wygląda jak połączenie teasera i postu promocyjnego. Ogłoszenie z obrazkiem lub wideo, tytułem i przyciskiem będzie znajdować się w prawej części strony, na zewnątrz głównego strumienia wiadomości, jednocześnie dając użytkownikom możliwość polubienia ogłoszenia lub jego udostępnienia bez klikania na link. Taka reklama zostanie pokazana bardziej szerokiemu kręgu odbiorców w sieci stron-partnerów Google Display Network. Bardziej dogłębnie na temat formatów reklamy we wszystkich popularnych sieciach społecznościowych można przeczytać w tym szczegółowym artykule.

Oprócz źródeł zewnętrznych każda sieć społecznościowa oferuje własne zalecenia dotyczące dostępnych formatów reklamy:

Obecnie reklamodawcy mają możliwość jednoczesnego zarządzania reklamą na Facebooku i Instagramie na tej samej stronie. W tym celu musisz albo dodać swoje konto na Instagramie do strony na Facebooku, albo podłączyć strony na Instagramie i Facebooku do tego samego Biznes Menedżera.

5/5 - (2 votes)