REGULAMIN UPROSZCZONY聽

Regulamin Departamentu Kreatywno艣ci

Og贸lne Warunki 艢wiadczenia Us艂ug

1.1 Tre艣膰 og贸lnych warunk贸w 艣wiadczenia us艂ug ma zastosowanie do Us艂ug 艢wiadczonych przez Departament Kreatywno艣ci mark臋 reprezentowan膮 przez firm臋 Cyber It Network.

Umowa聽 – umowa o realizacje us艂ug zawartych na stronie www.departament.org聽 czyli Departamentu Kreatywno艣ci, zawarta za po艣rednictwem powszechnych 艣rodk贸w komunikacji, mi臋dzy innymi urz膮dzenia telefaksowego, poczty tradycyjnej lub elektronicznej, pisemne oraz w formie bezpo艣redniej sprzeda偶y.

Regulamin – okre艣la zasady 艣wiadczenia us艂ug internetowych przez Departament Kreatywno艣ci, mark臋 reprezentowan膮 przez Firm臋 CYBER IT NETWORK z siedzib膮 w Warszawie przy ul. okopowa 20, 01-063 Warszawa.

Departament Kreatywno艣ci 鈥 marka b臋d膮ca w艂asno艣ci膮 podmiotu gospodarczego CYBER IT NETWORK, b臋d膮cy wy艂膮cznym dysponentem domeny Departament.org

1.2聽 Departament Kreatywno艣ci 艣wiadczy internetowe us艂ugi, w szerokim zakresie dzia艂a艅 marketingowych, wymienionych w poszczeg贸lnych ofertach

1.3 聽聽 Definicje

 1. a. Klient 鈥 podmiot, kt贸ry zawar艂 Umow臋 na 艣wiadczenie Us艂ug z Departament Kreatywno艣ci akceptuj膮c Og贸lne Warunki 艢wiadczenia Us艂ug czyli Regulaminu Departamentu Kreatywno艣ci.
 2. b. Kampania 鈥 okre艣lony w Umowie czas 艣wiadczenia/wykonania Us艂ugi na rzecz Klienta.
 3. c. Us艂uga 鈥 dzia艂ania Departament Kreatywno艣ci podejmowane g艂ownie w globalnej sieci Internetowej maj膮ce na g艂ownie celu promowanie us艂ug Klienta, z kt贸rych opisem Klient przed zawarciem Umowy si臋 zapozna艂 i jednocze艣nie zaakceptowa艂 warunki. Us艂ugami s膮:
  artyku艂y tematyczne i sponsorowane, strona dedykowana (biznesowa, wizytowa bran偶owa itd) CMS, aktualizacja stron internetowych oraz us艂ug z nimi powi膮zanych, hosting, optymalizacja Strony SEO; tworzenie stron mobilnych; CMS; budowanie stron firmowych, administracja w serwisie Facebook.pl, kreowanie wizerunku firmy na Facebook.pl za pomoc膮 zdj臋膰 oraz tekst贸w kieruj膮cych do strony klienta (dalej CPM), administrowanie stron膮 firmow膮 Klienta www CMS, Kreacja Mailingowa, tworzenie Banner贸w,聽 Analityka, Audyt stron www i inne dost臋pne w ofercie.
 4. d. Og贸lne Warunki 艣wiadczenia Us艂ug 鈥 rozumie si臋 niniejsze postanowienia maj膮ce zastosowanie do wszelkich us艂ug 艣wiadczonych przez Departament Kreatywno艣ci
 5. e. Wynagrodzenie 鈥 okre艣lona w Umowie kwota nale偶na Departament Kreatywno艣ci z tytu艂u 艣wiadczenia/wykonania Us艂ugi.
 6. f.聽 Obs艂uga 鈥 okre艣lona w Umowie kwota nale偶na Departament Kreatywno艣ci z tytu艂u przygotowania, hostingu i optymalizacji Us艂ug link贸w sponsorowanych, w kt贸rych Klient deklaruje Bud偶et.
 7. g. Bud偶et 鈥 deklarowana w Umowie kwota, jak膮 Klient przekazuje na rachunek Departament Kreatywno艣ci, kt贸ra po odj臋ciu Obs艂ugi Departament Kreatywno艣ci, przeznaczana jest na 艣wiadczenie Us艂ugi link贸w sponsorowanych.
 8. h. Strona Klienta 鈥 strona internetowa wskazana w Umowie, do kt贸rej wy艂膮czne i pe艂ne prawa ma Klient, kt贸ra b臋dzie przedmiotem Us艂ugi Departament Kreatywno艣ci.
 9. i.聽 Artyku艂y Tematyczne i Sponsorowane 鈥 tekst redakcyjny promuj膮cy w okre艣lony spos贸b produkt lub us艂ug臋.
 10. j.聽 Strona Dedykowana 鈥 udost臋pniane oprogramowanie do budowy strony internetowej w zakresie okre艣lonym w specyfikacji Us艂ugi, Strona Dedykowana jest w domenie nadanej przez Departament Kreatywno艣ci lub domenie, kt贸r膮 dysponuje Klient.
 11. k. Hosting 鈥 Us艂uga polegaj膮ca na utrzymywaniu stron internetowych, w tym Strony Dedykowanej, w spos贸b umo偶liwiaj膮cy jej publikacj臋 u偶ytkownikom sieci Internet.
 12. l.聽 Optymalizacja Strony SEO 鈥 dostosowanie czyli zoptymalizowanie tre艣ci i kodu strony internetowej lub ca艂ego serwisu (witryny), pod okre艣lonym k膮tem SEO.
 13. m.聽聽 CMS 鈥 Us艂uga polegaj膮ca na udost臋pnieniu oprogramowania do zarz膮dzania zawarto艣ci膮 Strony Dedykowanej, wraz z panelem administracyjnym.
 14. n.聽 Banner 鈥 graficzna forma przekazania tre艣ci informacyjnych b膮d藕 reklamowych w Internecie, cz臋sto b臋d膮ca odno艣nikiem do strony promowanego produktu.
 15. o.聽 Analityka i Monitoring 鈥 pomiar i analiza ruchu na stronie www pozwalaj膮ce na weryfikacj臋 efektywno艣ci kampanii i 藕r贸de艂 ruchu + monitor fraz pod SEO
 16. p.聽 Monitoring s艂贸w kluczowych i fraz pod SEO 鈥 Raportowany monitoring s艂贸w kluczowych ustalonych w umowie pozycjonowania SEO
 17. r.聽聽 Kreacja Mailingowa 鈥 reklama graficzna wysy艂ana w formie wiadomo艣ci e-mail.

2. Obowi膮zki Departament Kreatywno艣ci

2.1. Departament Kreatywno艣ci 艣wiadczy w spos贸b profesjonalny Us艂ugi na rzecz Klienta w zakresie okre艣lonym w Umowie i niniejszych postanowieniach, przy wykorzystaniu wiedzy i do艣wiadczenia Departament Kreatywno艣ci. Departament Kreatywno艣ci 艣wiadczy Us艂ug臋 zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem i wed艂ug najlepszej wiedzy, maj膮c na wzgl臋dzie osi膮gni臋cie najlepszych mo偶liwych efekt贸w, przy czym Klient akceptuje, i偶 dzia艂ania Departament Kreatywno艣cinie gwarantuj膮 osi膮gni臋cia okre艣lonego rezultatu.

2.2. Departament Kreatywno艣ci w trakcie trwania kampanii b臋dzie monitorowa艂 przebieg Us艂ugi i modyfikowa艂 jej parametry w granicach Umowy i specyfikacji Us艂ugi tak, by zapewni膰 osi膮gni臋cie najlepszych mo偶liwych rezultat贸w, bior膮c pod uwag臋 okre艣lone przez Klienta parametry, w szczeg贸lno艣ci Bud偶et.

2.3. Je偶eli przedmiot Us艂ugi polega na udost臋pnieniu oprogramowania, Departament Kreatywno艣ci moc膮 Umowy udziela Klientowi na okres trwania kampanii ograniczonego prawa do korzystania, w tym r贸wnie偶 do rezultat贸w pracy takiego oprogramowania, gwarantuj膮c, 偶e przedmiot praw wolny jest od wad prawnych i fizycznych.

2.4. Je偶eli przedmiotem Us艂ugi s膮: Artyku艂y Tematyczne i Sponsorowane; zbudowane strony internetowe czy mobilne; Kreacje mailingowe; Word of Mouth Marketing; strony firmowe w serwisie Facebook.pl; Bannery; Wirtualny Spacer; budowa strony na Facebook.pl, Departament Kreatywno艣ci w ramach wynagrodzenia, o kt贸rym mowa w pkt. 7.1., przenosi na Klienta maj膮tkowe prawa autorskie do stworzonych na jego zlecenie Utwor贸w.

2.5. Departament Kreatywno艣ci zastrzega prawo do jednostronnego modyfikowania zakresu, specyfikacji, wizualizacji 艣wiadczonych Us艂ug, w tym r贸wnie偶 zaakceptowanych uprzednio przez Klienta, w celu ich optymalizacji, w ka偶dym czasie, co nie zwalnia Klienta z obowi膮zku zap艂aty wynagrodzenia. Departament Kreatywno艣ci zastrzega sobie prawo do zbierania anonimowych statystyk i informacji, kt贸re oka偶膮 si臋 niezb臋dne dla prawid艂owego i efektywnego 艣wiadczenia Us艂ug.

2.6.Departament Kreatywno艣ciprzeka偶e Klientowi do akceptacji wy艂膮cznie projekt formy reklamowej zawieraj膮cy elementy graficzne (za wyj膮tkiem logotyp贸w), Wideo lub Zdj臋cia, a ponadto r贸wnie偶 w przypadku, gdy Klient wyrazi艂 w umowie wol臋 otrzymania Departament Kreatywno艣ci przedstawia do akceptacji wy艂膮cznie projekt w j臋zyku polskim.

2.7. Je偶eli w ci膮gu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu formy reklamowej 鈥 o ile聽Departament Kreatywno艣ci nie wyznaczy innego terminu 鈥 Klient nie z艂o偶y o艣wiadczenia o akceptacji projektu lub nie przeka偶e Departament Kreatywno艣ci poprawionego projektu, b臋dzie to oznacza艂o jego zgod臋 na przekazanie kreacji reklamowej zgodnej z przygotowanym przez Departament Kreatywno艣ci projektem. Postanowienia niniejszego punktu stosuje si臋 odpowiednio do wszelkiej innej korespondencji Departament Kreatywno艣ci kierowanej do Klienta dotycz膮cej sposobu 艣wiadczenia us艂ugi.

2.8. Klient uznaje fakt, 偶e akceptacja projektu reklamy odnosi si臋 wy艂膮cznie do tre艣ci i element贸w graficznych formy reklamowej i nie stanowi wiernego odtworzenia.

3. Obowi膮zki Klienta, Prawa Autorskie

3.1. Klient zobowi膮zuje si臋 dokonywa膰 zap艂aty za Us艂ug臋 Departament Kreatywno艣ci (zapewni膰 艣rodki na koncie klienckim na cel realizacji kampanii) oraz wsp贸艂dzia艂a膰 z Departament Kreatywno艣ci przy 艣wiadczeniu Us艂ugi. Klient wska偶e w Umowie聽 przedstawiciela, upowa偶nionego do reprezentowania Klienta w sprawach dotycz膮cych Us艂ugi, w tym do zwi臋kszania Bud偶etu Kampanii, zmiany Us艂ugi (podwy偶szenia pakietu), dokonywania wszelkich uzgodnie艅, jakie oka偶膮 si臋 niezb臋dne przy wykonywaniu Umowy. Zmiana przedstawiciela nie jest zmian膮 Umowy, jednak wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony.

3.2. Klient udziela Departament Kreatywno艣ci na okres 艣wiadczenia Us艂ugi, niewy艂膮cznej licencji na korzystanie z dostarczonych lub udost臋pnionych Departament Kreatywno艣ci materia艂贸w, znak贸w towarowych lub graficznych, slogan贸w, zapewnie艅 lub o艣wiadcze艅 w celu 艣wiadczenia Us艂ugi oraz marketingu us艂ug Departament Kreatywno艣ci.

3.3. Klient udost臋pni聽Departament Kreatywno艣ci informacje techniczne dotycz膮ce Strony Klienta i umo偶liwi Departament Kreatywno艣ci dost臋p do tej strony.

3.4. W trakcie trwania kampanii Klient zobowi膮zuje si臋 utrzymywa膰 Stron臋 Klienta oraz informowa膰 Departament Kreatywno艣ci o ka偶dej zmianie jej adresu URL.

3.4.1. W trakcie 艣wiadczenia przez Departament Kreatywno艣ci Us艂ug Hostingu i Optymalizacji strony Klient zobowi膮zuje si臋 nie ingerowa膰 w kod 藕r贸d艂owy strony. Departament Kreatywno艣ci nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zmiany w Us艂udze, kt贸re zosta艂y wywo艂ane wskutek ingerencji Klienta w kod 藕r贸d艂owy.

3.5. Klient nie jest upowa偶niony do udost臋pniania osobom trzecim login贸w i/lub hase艂, adres贸w dost臋powych do CMS udost臋pnionych przez Departament Kreatywno艣ci.

3.6. Klient zobowi膮zuje si臋 nie narusza膰 praw autorskich do udost臋pnionego oprogramowania, w szczeg贸lno艣ci poprzez dokonywanie dzia艂a艅 polegaj膮cych na in偶ynierii zwrotnej, wprowadzaniu zmian w oprogramowaniu. Klient nie nabywa jakichkolwiek praw autorskich do stworzonych przy u偶yciu udost臋pnionego oprogramowania utwor贸w, opracowa艅, baz danych itp.

4. Obowi膮zywanie Umowy, Terminy, Odst膮pienie, automatyczne odnowienie – Kampanie reklamowe i hosting

4.1. Umowa zostaje zawarta na okres trwania kampanii wskazany w Umowie. Warunkiem rozpocz臋cia 艣wiadczenia Us艂ugi przez Departament Kreatywno艣ci jest zap艂ata Wynagrodzenia lub jego raty lub posiadanie przez Klienta 艣rodk贸w pieni臋偶nych na koncie klienckim w wysoko艣ci umo偶liwiaj膮cej 艣wiadczenie Us艂ugi.

4.2. W odniesieniu do wizyt贸wek 聽budowania stron i sklep贸w internetowych; ich udost臋pniania w sieci Internet wraz z us艂ugami z nimi powi膮zanymi; hostingu; udost臋pniania domeny Umowa ulega automatycznemu przed艂u偶aniu na kolejny okres, na kt贸ry by艂a zawarta, chyba, 偶e Zamawiaj膮cy na co najmniej 30 dni przed ko艅cem danego okresu obowi膮zywania Umowy prze艣le Departament Kreatywno艣cipoczt膮 elektroniczn膮 informacj臋, 偶e rezygnuje z przed艂u偶enia us艂ugi. W zwi膮zku z automatycznym przed艂u偶eniem Klient op艂aca jedynie koszty hostingu, domeny, wizyt贸wek.

4.2.1 Departament Kreatywno艣ci聽zastrzega sobie prawo do zawieszenia us艂ug w przypadku nieop艂acenia us艂ug w terminie okre艣lonym na fakturze.

4.2.2 Ponowne uruchomienie us艂ugi po od艂膮czeniu podlega dodatkowej op艂acie jednorazowej w wysoko艣ci 300 z艂 .

4.3. Klient mo偶e rozwi膮za膰 Umow臋 ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienale偶ytego wykonywania Umowy Hostingowej przez Departament Kreatywno艣ci i po uprzednim wezwaniu do nale偶ytego wykonania Umowy i wyznaczenia Departament Kreatywno艣ci co najmniej 30-dniowego terminu na zaprzestanie narusze艅. O艣wiadczenie dla swej wa偶no艣ci wymaga formy pisemnej.

4.3.1. Klient mo偶e bez powodu odst膮pi膰 od umowy w terminie 3 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, bez obowi膮zku zap艂aty odszkodowania. Po tym terminie o艣wiadczenie jest bezskuteczne (umowa pozostaje w mocy), a Klient zobowi膮zuje si臋 do zap艂aty pe艂nej warto艣ci Umowy. W przedmiocie odst膮pienia od umowy wymagane jest z艂o偶enie lub przes艂anie na adres Departament Kreatywno艣ci pisemnego o艣wiadczenia o odst膮pieniu, pod rygorem bezskuteczno艣ci.

4.4. Odst膮pienie przez Zamawiaj膮cego od Umowy po up艂ywie 3 dni od zawarcia Umowy nie powoduje jej rozwi膮zania.

4.5 Zamawiaj膮cy dostarczy Departament Kreatywno艣ci materia艂y niezb臋dne do wykonania reklamy w ci膮gu 7 dni od daty zawarcia umowy, chyba 偶e strony uzgodni艂y inny termin w Umowie (ale nie p贸藕niej ni偶 termin umo偶liwiaj膮cy wykonanie umowy). W przypadku braku przekazania materia艂贸w przez Zamawiaj膮cego pomimo pr贸b ich uzyskania Departament Kreatywno艣ci聽 mo偶e wykona膰 reklam臋 w oparciu o w艂asne materia艂y i wiedz臋. Brak dostarczenia materia艂贸w przez Zamawiaj膮cego nie zwalnia go z zap艂aty pe艂nej warto艣ci umowy.

4.6. Departament Kreatywno艣ci mo偶e zawiesi膰 (pozostaj膮c w gotowo艣ci do wznowienia us艂ugi) 艣wiadczenie Us艂ugi lub rozwi膮za膰 bez zachowania okresu wypowiedzenia Umow臋 w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Umowy, w szczeg贸lno艣ci okre艣lone w punkcie 3.

4.7. Departament Kreatywno艣ci mo偶e w ka偶dym czasie i bez podania powodu rozwi膮za膰 Umow臋聽 w takim przypadku Departament Kreatywno艣ci rozliczy Us艂ugi z Klientem, zwracaj膮c niewykorzystan膮 cz臋艣膰 Wynagrodzenia.

5. 艢wiadczenie Us艂ugi

5.1. Z zastrze偶eniem punktu 4.1. oraz punkt贸w 5.1.1-4. Departament Kreatywno艣ci rozpocznie 艣wiadczenie Us艂ugi w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia Umowy i udost臋pnienia przez Klienta niezb臋dnych informacji koniecznych dla 艣wiadczenia Us艂ugi. Brak dostarczenia materia艂贸w
przez Zlecaj膮cego nie zwalnia go z zap艂aty pe艂nej warto艣ci umowy.

5.1.1. Departament Kreatywno艣ci przedstawi Klientowi projekt strony internetowej CMS Live w terminie ustalonym w umowie.W szczeg贸lnych przypadkach termin ten mo偶e zosta膰 przed艂u偶ony. O przyczynach op贸藕nienia, okoliczno艣ciach wymagaj膮cych ustalenia oraz przewidywanym terminie Klient zostanie poinformowany. Mo偶e r贸wnie偶 zosta膰 zaproponowana us艂uga barterowa, zni偶ka, bonifikata itd Ustalenia s膮 w tym przypadku indywidualne.

5.1.2. Klient ma 7 dni na akceptacj臋 projektu. Je偶eli Zlecaj膮cy nie zg艂osi 偶adnych uwag przyjmuje si臋, 偶e projekt zaakceptowa艂.

5.1.3. Klient ma 7 dni na przedstawienie zmian do projektu Strony od daty jego dostarczenia. Przes艂ane zmiany powinny by膰 kompletne i dotyczy膰 ca艂o艣ci projektu a wskazane modyfikacje powinny obejmowa膰 wszystkie elementy, kt贸re Zlecaj膮cy ma wol臋 zamie艣ci膰. W ramach zawartej umowy Wykonawca mo偶e wprowadzi膰 do przedstawionego projektu max trzy zmiany, przy czym trzecia zmiana traktowana jest jako akceptacja domy艣lna.

5.1.4. Je艣li czas wykonania strony b臋dzie si臋 przed艂u偶a艂 z winy Klienta, wtedy Wykonawca ma prawo przed艂u偶y膰 wykonanie strony o tyle czasu (dni), ile go zaj膮艂.

5.1.5. Departament Kreatywno艣ci mo偶e r贸wnie偶 zawiesi膰 zaprojektowan膮 stron臋 internetow膮 na domenie i serwerze wskazanym przez Klienta w terminie do 21 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Klienta prawid艂owych danych dost臋powych.

5.1.6. Departament Kreatywno艣ci rozpatruje reklamacje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczeg贸lnie聽 przypadkach termin ten mo偶e zosta膰 przed艂u偶ony. O przyczynach op贸藕nienia, okoliczno艣ciach wymagaj膮cych ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.

Wszystkie reklamacje musz膮 by膰 zg艂oszone przez Klient贸w w formie pisemnej na adres mail lub listownie.

5.1.7. Departament Kreatywno艣ci rozpatruje korespondencj臋 Klient贸w w tym uwagi oraz聽 zg艂aszane zmiany do wcze艣niej zaakceptowanych projekt贸w niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie do 21 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zg艂oszenia. W szczeg贸lnie聽 przypadkach termin ten mo偶e zosta膰 przed艂u偶ony. O przyczynach op贸藕nienia, okoliczno艣ciach wymagaj膮cych ustalenia oraz przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany. 聽

5.1.8. Termin wykonania us艂ugi mailingu wynosi 5 dni od dnia akceptacji projektu reklamy przez Klienta. W zakresie tej Us艂ugi Klient zobowi膮zuje si臋 przekaza膰 Departament Kreatywno艣ci temat mailingu, adres zwrotny, materia艂y graficzne do przygotowania projektu reklamy oraz okre艣li膰 grup臋 docelow膮. Jednocze艣nie niniejszym Klient akceptuje fakt, 偶e Departament Kreatywno艣ci na podstawie Umowy wybiera ze swojej bazy danych odpowiedni膮 baz臋 do mailingu. Departament Kreatywno艣ci gwarantuje poprawno艣膰 adres贸w mailowych na poziomie 85%. W ci膮gu 7 dni od zako艅czenia 艣wiadczenia us艂ugi Departament Kreatywno艣ci przeka偶e Klientowi raport z wykonanej us艂ugi.

5.2. W przypadku, gdy Us艂uga 艣wiadczona jest w oparciu o Stron臋 Klienta, Departament Kreatywno艣ci nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jej niedost臋pno艣膰. Powy偶sze nie wp艂ywa na 艣wiadczenie Us艂ugi i wynagrodzenie Departament Kreatywno艣ci. Klient zobowi膮zuje si臋 zapewni膰 hosting Strony Klienta i domen臋 we w艂asnym zakresie.

5.3. Departament Kreatywno艣ci nie ingeruje w tre艣ci umieszczone na Stronie Klienta i Stronie Dedykowanej, chyba 偶e ingerencja jest przedmiotem Us艂ugi.

5.3.1. Departament Kreatywno艣ci zastrzega sobie prawo do zawieszenia 艣wiadczenia/wykonania Us艂ugi z zachowaniem prawa do Wynagrodzenia w przypadku, gdy publikowane tre艣ci (w jakiejkolwiek formie) naruszaj膮 przepisy prawa, prawa os贸b trzecich, dobre obyczaje, uczucia religijne lub mog艂yby w ocenie Departament Kreatywno艣ci narazi膰 Departament Kreatywno艣ci lub Klienta na szkod臋.

5.4. Strony mobilne publikowane s膮 we wskazanej przez Departament Kreatywno艣ci domenie. W przypadku pisemnego potwierdzenia, 偶e Klient samodzielnie dokona艂 delegacji domeny na wskazan膮 przez Departament Kreatywno艣ci nazw臋 serwera , zapis zdania pierwszego nie znajduje zastosowania.

5.5. Departament Kreatywno艣ci w celu autopromocji ma prawo do powo艂ywania si臋 na projekty Utwor贸w stworzonych w wyniku Umowy, w tym w szczeg贸lno艣ci do powo艂ywania si臋 na te projekty we w艂asnych materia艂ach reklamowych.

5.6. W przypadku wykonywania Us艂ugi budowania strony, Departament Kreatywno艣ci zastrzega sobie prawo do obrandowania kodu stworzonej strony i/lub jej stopki. Je艣li kod ma by膰 czysty to takie ustalenia b臋d膮 brane pod uwag臋 jako cz臋艣膰 umowy i s膮 dodatkowo p艂atne.

6. Odpowiedzialno艣膰

6.1. Klient pokryje wszelkie wydatki i naprawi szkody poniesione przez Departament Kreatywno艣ci w wyniku roszcze艅 os贸b trzecich w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem Us艂ugi w zakresie, w jakim szkoda Departament Kreatywno艣ci dotyczy bezpo艣rednio lub po艣rednio dzia艂ania lub zaniechania Klienta oraz os贸b dzia艂aj膮cych w jego imieniu. Powy偶sze dotyczy w szczeg贸lno艣ci sytuacji naruszenia przez Klienta prawa do znaku towarowego, firmy, logotyp贸w, praw autorskich, d贸br osobistych lub innych.

6.2. Departament Kreatywno艣ci nie ponosi odpowiedzialno艣ci za stan interes贸w Klienta. Klient akceptuje fakt, i偶 Departament Kreatywno艣ci nie 艣wiadczy Us艂ugi na zasadach wy艂膮czno艣ci.

6.3. Departament Kreatywno艣ci zastrzega prawo do obci膮偶enia Klienta kosztami dochodzenia nale偶no艣ci, w tym kosztami dzia艂a艅 windykacyjnych.

6.6. Zawieraj膮cy umow臋 w imieniu Klienta zobowi膮zuje si臋 pokry膰 szkod臋 Departament Kreatywno艣ci w zrycza艂towanej wysoko艣ci odpowiadaj膮cej warto艣ci umowy brutto, w przypadku przekroczenia umocowania do reprezentowania Klienta, dzia艂ania bez umocowania lub zawarcia umowy niezgodnie z zasadami reprezentacji Klienta.

7. Wynagrodzenie

7.1. Klient zobowi膮zany jest zap艂aci膰 Departament Kreatywno艣ci Wynagrodzenie okre艣lone w Umowie. W przypadku Link贸w Sponsorowanych na Wynagrodzenie sk艂adaj膮 si臋 zar贸wno Bud偶et, jak i Obs艂uga.

7.2. Warunkiem uruchomienia 艣wiadczenia us艂ugi jest wp艂ata min. I raty wynagrodzenia okre艣lonego w Umowie lub ca艂o艣ci wynagrodzenia zgodnie z deklarowanym bud偶etem, kt贸re Departament Kreatywno艣ci potwierdzi faktur膮, przesy艂aj膮c j膮 na adres Klienta. W przypadku wp艂aty min. I raty w wysoko艣ci niezb臋dnej do uruchomienia 艣wiadczenia pozosta艂a wysoko艣膰 wynagrodzenia zostanie wp艂acona w terminie okre艣lonym w Umowie. Brak wp艂aty w wymaganym terminie spowoduje wstrzymanie 艣wiadczenia us艂ug na rzecz Klienta. Umowa za艣 zostaje w tym momencie uznana jako rozwi膮zana.

8. Postanowienia Ko艅cowe

8.1. Wszystkie zmiany Umowy lub o艣wiadczenia stron wymagaj膮 formy pisemnej pod rygorem niewa偶no艣ci, z wyj膮tkiem o艣wiadcze艅. Umowa okre艣la prawa i obowi膮zki stron oraz zast臋puje wszelkie ustne uzgodnienia poczynione podczas negocjowania jej warunk贸w.

8.2. Departament Kreatywno艣ci mo偶e przenie艣膰 prawa (wierzytelno艣ci) i obowi膮zki wynikaj膮ce z niniejszej Umowy na rzecz podmiotu z nim powi膮zanego, na co Klient wyra偶a niniejszym zgod臋.

8.3. Wraz z zawarciem umowy Klient wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych Firmy do cel贸w marketingowych realizowanych przez聽Departament Kreatywno艣ci w tym sprzeda偶y baz danych.

8.4. Je偶eli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za niewa偶ne lub w inny spos贸b wadliwe pod wzgl臋dem prawnym, to pozosta艂e postanowienia Umowy pozostan膮 w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

8.5. Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz jurysdykcji s膮d贸w polskich. Wszelkie spory wynik艂e na tle realizacji Umowy Klient i Departament Kreatywno艣ci oddaj膮 pod rozstrzygni臋cie S膮du powszechnego w艂a艣ciwego miejscowo dla miasta Warszawy.

ROZSZERZONY REGULAMIN POSZCZEG脫LNYCH US艁UG

Regulamin tworzenia stron internetowych www.

1. WYKONAWC膭 JEST Departament Kreatywno艣ci, ZAMAWIAJ膭CYM JEST KLIENT zlecaj膮cy us艂ug臋.
2. Zamawiaj膮cy zlecaj膮c us艂ug臋 wykonanie strony www (w formie telefonicznej lub e-mailowej) w Departament Kreatywno艣ci, okre艣la pe艂n膮 i bezwarunkow膮 akceptacj臋 niniejszego Regulaminu oraz zgod臋 na zawarcie umowy drog膮 elektroniczn膮.

PRZEDMIOT US艁UGI ZWANEJ DALEJ UMOW膭 ZAWART膭 DROG膭 ELEKTRONICZN膭

1. Przedmiotem zawartej umowy jest strona internetowa, kt贸r膮 wykonujemy w taki spos贸b, 偶eby wy艣wietla艂a si臋 prawid艂owo i tak samo lub w bardzo zbli偶ony spos贸b we wszystkich dost臋pnych przegl膮darkach takich jak Internet Explorer ,Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari, w najnowszych wersjach oraz w rozdzielczo艣ci nominalnej sprz臋tu wy艣wietlaj膮cego obraz tj. min. 1300 pikseli w szeroko艣ci i min.760 wysoko艣ci. Wysoko艣膰 robocz膮 nale偶y rozumie膰 jako przegl膮darkow膮 bez dodatk贸w, pask贸w, toolbar贸w i innych element贸w niestandardowych samej przegl膮darki.

2. Strona wykonujemy technik膮 responsywn膮 tj. b臋dzie dopasowywa艂a si臋 do urz膮dze艅 mobilnych typu smartfon lub tablet zgodnie z posiadan膮 rozdzielczo艣ci膮 w systemach Android i Apple OS.
a)聽 Menu strony lub inne elementy, kt贸re nie mog膮 wy艣wietli膰 si臋 poprawnie na stronie mobilnej zostan膮 pomini臋te lub skompresowane w taki spos贸b, aby zmie艣ci艂y si臋 w ca艂o艣ci
b)聽 Obrazki i teksty b臋d膮 odpowiednio wyskalowane i zoptymalizowane tak, aby wczytywa艂y si臋 jak najszybciej.

3. WYKONAWCA nie odpowiada za zawirusowany, nie zoptymalizowany lub wadliwy sprz臋t mobilny lub sprz臋t typu PC lub ultrabook/laptop ZAMAWIAJ膭CEGO. Strona odebrana jest poprawnie tylko w powi臋kszeniu standardowym 100% przegl膮darki internetowej oraz w systemie operacyjnym wielko艣膰 czcionek i tekst贸w o rozmiarze 100%.

4. WYKONAWCA przygotuje stron臋 responsywn膮 w standardach powszechnie stosowanych urz膮dze艅, certyfikowanych przez producenta systemu oraz jednocze艣nie dopuszczonych do u偶ytku w Polsce czy Europie. Na innych nie wymienionych w tym punkcie (np. niecertyfikowanych)聽 urz膮dzeniach WYKONAWCA nie gwarantuje poprawnego wy艣wietlania strony w wersji mobilnej.

5. ZAMAWIAJ膭CY przyjmuje do wiadomo艣ci, 偶e wersje mobilne stron wygl膮daj膮 inaczej na ka偶dym urz膮dzeniu i w przypadku b艂臋dnego wy艣wietlania si臋 element贸w opisanych w pkt.3, WYKONAWCA zastosuje mo偶liwie jak najlepsze dopasowanie wy艣wietlanej strony do urz膮dze艅 mobilnych.

WARUNKI WYKONANIA US艁UGI: PROJEKTOWANIA STRONY WWW

1. WYKONAWCA wykona STRON臉 ZAMAWIAJ膭CEGO w oparciu o CMS bazodanowy w najnowocze艣niejszym standardzie i wysokim bezpiecze艅stwie danych na serwerze produkcyjnym Wykonawcy w technologii Lite Speed oraz wtyczka kt贸ra jest do tego systemu przygotowana, w zwi膮zku z czym wczytywanie strony na serwerze jest bardzo szybkie i mo偶e mocno odbiega膰 od szybko艣ci serwera wskazanego przez Klienta

2. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialno艣ci za b艂臋dne wy艣wietlanie si臋 strony lub jej element贸w w przypadku posiadania niesprawnej przegl膮darki lub systemu operacyjnego, 藕le ustawionej lub z艂ej posiadanej rozdzielczo艣ci ekranu, jak r贸wnie偶 braku odpowiednich wtyczek lub plugin贸w odpowiedzialnych za wy艣wietlanie tre艣ci w niej zawartej. STRONA oparta b臋dzie o wtyczki i pluginy JQuery i Java, kt贸re s膮 powszechnie stosowane w przegl膮darkach internetowych.

3. WYKONAWCA zobowi膮zuje si臋 do przygotowania strony CMS live czyli na 偶ywo, kt贸ry przedstawi ZAMAWIAJ膭CEMU w ci膮gu 14 dni od zawarcia umowy, lub terminie ustalonym przez strony indywidualnie.
a)聽 W przypadku braku akceptacji lub propozycji zmian w projekcie CMS live ZAMAWIAJ膭CY zleca dokonanie poprawek w terminie nie d艂u偶szym ni偶 3 dni robocze, a偶 do skutku, z zastrze偶eniem, 偶e poprawki dotycz膮 zmian kosmetycznych, a nie ca艂ego projektu lub zmian znacz膮cych typu zmiana logotypu, zmiana wszystkich kolor贸w w projekcie, usuni臋cie du偶ej ilo艣ci wariant贸w i zamiana na inne nie podobne do poprzednich. Ka偶da zmiana przesuwa termin wykonania umowy, ale nie d艂u偶ej ni偶 o 5 dni roboczych.
b)聽 W przypadku ch臋ci dokonania zmian znacz膮cych lub fundamentalnych opisanych w pkt a) WYKONAWCA ma prawo za偶膮da膰 zap艂aty za wykonanie kolejnego projektu, kt贸ry wynosi 1000 z艂 netto za kolejny CMS live.
c)聽 W przypadku akceptacji projektu CMS live wygl膮du strony przez ZAMAWIAJ膭CEGO w pierwszym etapie lub po poprawkach graficznych dotycz膮cych tego projektu WYKONAWCA zobowi膮zuje si臋 do natychmiastowych dzia艂a艅 dotycz膮cych dalszej realizacji umowy tj. najp贸藕niej na drugi dzie艅 roboczy od momentu akceptacji projektu. Akceptacja zostanie potwierdzona e-mailem korespondencyjnym, kt贸ry jest podstaw膮 wykonania dalszych prac.

4. WYKONAWCA zamie艣ci na STRONIE DLA ZAMAWIAJ膭CEGO nast臋puj膮ce elementy:
a)聽 logo (znak graficzny), zdj臋cia i inne dostarczone media;
b)聽 dane 聽kontaktowe i stopk臋,
c)聽 zdj臋cie ew zdj臋cia w sliderze lub banner g艂贸wny 鈥 reprezentuj膮cy stron臋;
d)聽 Menu do podstron oraz/lub grafik臋 ruchom膮 ;
e)聽 Tre艣膰 o kt贸rej mowa w pkt.5 a)
f)聽 聽system zarz膮dzania zawarto艣ci膮 podstron

5. ZAMAWIAJ膭CY dostarczy wszystkie niezb臋dne materia艂y do podstron w postaci:
a)聽 Mapy strony (uk艂ad wszystkich stron g艂贸wnych oraz podstron, a w przypadku kilku menu, opis jaka tre艣膰 nag艂贸wk贸w znajdzie si臋 w danym menu) oraz tre艣ci do strony.
b)聽 Zawarto艣膰 w formie czytelnej to znaczy elektronicznym tekstem odpowiednio sformatowanym, mog膮c wspomaga膰 si臋 rysunkiem, szkicem lub inn膮 stron膮 internetow膮 jako wzorzec. Tre艣膰 tekstowa podstron musi zosta膰 przygotowana w postaci pliku Word (lub podobnego typu dokumentu z formatowaniem i uk艂adem ew. obraz贸w. Nie stosujemy plik贸w typu Power Point i Excel)
c)聽 Zdj臋cia lub obrazki w odpowiedniej dla projektu rozdzielczo艣ci (w przypadku baner贸w zaleca si臋, aby by艂y to zdj臋cia panoramiczne) ). Je偶eli ZAMAWIAJ膭CY nie posiada zdj臋膰, WYKONAWCA mo偶e je zakupi膰 z serwis贸w typu stock i doliczy膰 ustalone mailowo koszty do faktury ew je艣li jest to us艂uga kompleksowa takie fotografie sa wliczone w koszt umowy.W innym przypadku koszt ten jest rozliczany poza t膮 umow膮 i ustalany indywidualnie poprzez e-mail. Zakup zdj臋膰 wymaga uprzedniej akceptacji ZAMAWIAJ膭CEGO. Zdj臋cia zakupione s膮 na licencji pozwalaj膮cej na komercyjne korzystanie zgodnie z zasadami serwisu typu stock.
d)聽 Inne tre艣ci typu animacje lub wytyczne do animacji, filmy itp. ( nie stosujemy technologi flash)

6. W terminie do 5 dni roboczych i przeka偶e te materia艂y na maila, ftp, no艣nikiem danych lub w inny elektroniczny spos贸b umo偶liwiaj膮cy jego odczytanie. W przypadku dokonywania odnowienia strony lub kopiowania zawarto艣ci ze obecnie posiadanej strony www, ZAMAWIAJ膭CY wska偶e konkretnie jakie strony i podstrony (zak艂adki) maj膮 zosta膰 przeniesione i w jakiej formie.

7. ZAMAWIAJ膭CY o艣wiadcza, 偶e przekazane wy偶ej wymienione elementy nie naruszaj膮 one niczyich d贸br osobistych oraz innych form prawnych w tym autorskich.

8. Po zako艅czeniu prac i akceptacji wygl膮du strony ZAMAWIAJ膭CY dostarczy w ci膮gu 7 dni roboczych dost臋p do hostingu w postaci loginu i has艂a do panelu hostingowego swojego us艂ugodawcy w tym dane hostingowe niezb臋dne do uruchomienia i przeniesienia strony. (hosting musi zawiera膰 dost臋p do bazy danych mysql)
a)聽聽聽聽 Je偶eli ZAMAWIAJ膭CY odm贸wi przekazania tych danych w w.w. terminie lub przeka偶e je niekompletne b膮d藕 nie przeka偶e loginu i has艂a do panelu hostingowego, WYKONAWCA zaniecha dalszych dzia艂a艅 z wdro偶eniem serwisu a po 14 dniach od tej daty uzna ze umowa na niewykonanie serwisu zosta艂a rozwiana, co za tym idzie 偶adnych us艂ug z tego tytlu wykonywa膰聽 nie b臋dzie, a je艣li b臋d膮 ku temu podstawy tak偶e b臋dzie obiega膰 si臋 o odszkodowanie.
b)聽聽聽聽 ZAMAWIAJ膭CY zapewnia, 偶e serwer hostingowy posiada mo偶liwo艣膰 kopiowania i usuwania plik贸w bez dodatkowych uprawnie艅, instalacji baz danych聽 MySQL oraz聽 mo偶liwo艣膰 zarz膮dzania nimi jak r贸wnie偶 posiada mo偶liwo艣膰 odzyskania kopii zapasowych baz i plik贸w bez dodatkowych op艂at do minimum 7 dni wstecz. W innym przypadku ZAMAWIAJ膭CY odpowiada za utrat臋 plik贸w lub ich nadpisanie.

c)聽聽聽聽 W przypadku skorzystania z hostingu w Departamencie Kreatywno艣ci, dane opisane w pkt 6. nie musz膮 zosta膰 przekazane i zostan膮 skonfigurowane przez DK w ci膮gu 2 dni roboczych.

e)聽 聽 聽Firma Departament Kreatywno艣ci przy wykonaniu strony i wyborze hostingu w Firmie DK przez Klienta korzystaj膮cego z us艂ugi w pierwszym roku promocyjnie nie pobiera op艂aty za t臋 us艂ug臋, chyba 偶e umowa zawiera inne ustalenia. Natomiast w przypadku braku dokonania p艂atno艣ci w terminie na podstawie faktury opisanej w punkcie c)聽 WYKONAWCA obci膮偶y ZAMAWIAJ膭CEGO dodatkowo za ka偶dy pe艂ny miesi膮c od uruchomienia us艂ugi hostingowej do czasu op艂acenia us艂ugi wykonania projektu strony/logo itp. W przypadku op艂acenia us艂ugi za wykonanie projektu strony/logo itp. wcze艣niej ni偶 jeden pe艂ny miesi膮c zostanie obliczona kwota 20 z艂 netto/dzie艅 razy ilo艣膰 dni.

9. ZAMAWIAJ膭CY kieruje wykonywanie przedmiotu umowy WYKONAWCY.

10. WYKONAWCA w oparciu o zaakceptowany projekt przez ZAMAWIAJ膭CEGO i na podstawie zgromadzonych danych medialnych przekazanych zgodnie z pkt. 5 (plik贸w tekstowych zdj臋膰 itp.) zamie艣ci je jednorazowo (bez poprawek) na wykonywanej stronie internetowej. Ilo艣膰 podstron jakie obejmuje wprowadzenie to ustalona ilo艣膰 podstron w korespondencji e-mail. Ka偶da kolejna poprawka lub dodanie nowej podstrony powy偶ej ustale艅, to koszt zgodny z formularzem cenowym lub ustaleniami w ofercie pisemnej ew zawartym na stronie cennikiem www.departament.org

11. WYKONAWCA nie jest zobowi膮zany do wprowadzania tre艣ci na podstrony, kt贸re nie zosta艂y przedstawione przez ZAMAWIAJ膭CEGO w ustalonym w pkt 5 terminie oraz powy偶ej ilo艣ci podstron obejmuj膮cych ustalone wprowadzenie. Mo偶e to zrobi膰 jedynie odp艂atnie zgodnie z formularzem cenowym.

12. Gdy zdarzy si臋 sytuacja, 偶e strony uzgodni膮, i偶 przebieg tworzenia strony realizowany b臋dzie聽 czasowo lub stale w formie pokazywania ka偶dej zmiany z poziomu WYKONAWCY do akceptacji ZAMAWIAJ膭CEGO, ka偶da wykonana korekta lub pakiet zleconych korekt, b臋dzie akceptowany pisemnie w formie emaila stanowi膮cego ka偶dorazowo za艂膮cznik do umowy z zastrze偶eniem, 偶e:
a)聽聽聽聽 Ka偶da korekta b臋dzie zlecona w formie: Lp. | Rodzaj problemu/sprawy | link do strony 鈥 miejsca i/lub zrzutu ekranu |
b)聽聽聽聽 Korekty dotycz膮 zmian kosmetycznych, a nie ca艂ego projektu lub zmian znacz膮cych typu zmiana logotypu, zmiana wszystkich kolor贸w w projekcie, usuni臋cie ustalonych wcze艣niej pomys艂贸w i zamiana na inne nie podobne do poprzednich lub Zmiana uk艂adu zak艂adek lub po艂膮czenie kilku w jedn膮, b膮d藕 jednej w kilka.
c)聽聽聽聽 Ka偶da zmiana mo偶e przesun膮膰, b膮d藕 w uzasadnionych przypadkach przesuwa termin wykonania umowy nie d艂u偶ej ni偶 o 7 dni roboczych.
d)聽聽聽聽 WYKONAWC臉 jak i ZAMAWIAJ膭CEGO obowi膮zuje ten sam termin w przypadku, gdy kt贸ra艣 ze stron za偶膮da terminu na odpowied藕 b膮d藕 wykonanie poprawek. Nie mo偶e to by膰 termin d艂u偶szy ni偶 7 dni roboczych.
e)聽聽聽聽 Sprawy wymagaj膮ce doprecyzowania mog膮 zosta膰 wyja艣nione telefonicznie lub osobi艣cie lecz pod warunkiem sporz膮dzenia notatek, a w przypadku spotkania osobistego 鈥 r贸wnie偶 podpisu obu stron na sporz膮dzonych ustaleniach.
f)聽聽聽聽聽 Korekty nieuzasadnione, nie maj膮ce zwi膮zku z poprzednimi lub pocz膮tkowymi ustaleniami nie b臋d膮 brane pod uwag臋 w terminie i WYKONAWCA mo偶e rozwa偶y膰 ich wykonanie odp艂atnie poza harmonogramem. Zap艂ata ta wraz ze zleceniem nie wchodzi w cz臋艣膰 obecnej umowy i musi zosta膰 sporz膮dzona osobn膮 umow膮 lub zleceniem ew aneksem.
g)聽聽聽聽 WYKONAWCA zobowi膮zuje si臋 do skrupulatnego i dok艂adnego wyja艣niania i d膮偶enia do zrozumienia oraz zadawania pyta艅, a ZAMAWIAJ膭CY ma obowi膮zek wszystkie te w膮tpliwo艣ci wyja艣ni膰 obrazowo i czytelnie w formie telefonicznej b膮d藕 e-mailowej.

13. WYKONAWCA zastrzega, 偶e w przypadku braku odpowiednich i czytelnych wyja艣nie艅 ze strony ZAMAWIAJ膭CEGO w kwestii jakichkolwiek korekt, b臋dzie m贸g艂 konkretn膮 spraw臋 pomin膮膰 i nie dokonywa膰 jej realizacji 鈥 zostawiaj膮c j膮 w stanie w jakim zosta艂a wykonana.

14. W przypadku, gdy WYKONAWCA zako艅czy wszystkie zlecone prace, ma obowi膮zek poinformowa膰 o tym e-mailem lub drog膮 telefoniczn膮 ZAMAWIAJ膭CEGO, a ZAMAWIAJ膭CY ma 2 dni robocze na akceptacj臋 lub wniesienie uwag. W przypadku braku odpowiedzi w ci膮gu 2 dni roboczych drog膮 e-mailow膮 lub telefoniczn膮, traktuje si臋 ten fakt jako akceptacj臋 wykonanych zmian.

15. WYKONAWCA zobowi膮zuje si臋 do zapoznania ZAMAWIAJ膭CEGO z dzia艂aniem systemu zarz膮dzania serwisem w dowolnej formie przekazu oraz posprzeda偶ow膮 opiek膮 w postaci mailowego instruktarzu graficznego wykonywanego jednorazowo dla danego zagadnienia zg艂oszonego przez ZAMAWIAJ膭CEGO w okresie jednego roku od podpisania umowy.

16. WYKONAWCA po dokonaniu zap艂aty ostatniej faktury umo偶liwi ZAMAWIAJ膭CEMU administrowanie STRON膭 DLA ZAMAWIAJ膭CEGO na nast臋puj膮cych warunkach:
a)聽 WYKONAWCA udost臋pni dla ZAMAWIAJ膭CEGO, indywidualny wewn臋trzny identyfikator oraz wewn臋trzne has艂o dost臋pu do modu艂u administracyjnego STRONY DLA ZAMAWIAJ膭CEGO;
b)聽 Administrowanie STRON膭 DLA ZAMAWIAJ膭CEGO polega na samodzielnym przez ZAMAWIAJ膭CEGO modyfikowaniu tre艣ci 聽zawartych na STRONIE DLA ZAMAWIAJ膭CEGO 艂膮cznie z zamieszczaniem do wgl膮du lub do pobrania dokument贸w w popularnych formatach typu *.doc, *.txt, *.pdf, *.xls, *.mdb, *.cdr, *.tif, *.jpg, *.gif, *.bmp;
c)聽 Pliki w formatach wymienionych w pkt. b), ZAMAWIAJ膭CY b臋dzie wysy艂a膰 lub wskazywa膰 do wstawienia na STRON臉 DLA ZAMAWIAJ膭CEGO na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰. ZAMAWIAJ膭CY po wykonaniu zobowi膮za艅 umowy przez WYKONAWC臉 nabywa pe艂ne prawa autorskie do STRONY DLA ZAMAWIAJ膭CEGO, oraz jest w pe艂ni odpowiedzialny za tre艣ci, zdj臋cia i inne formy medialne znajduj膮ce si臋 na stronie.

17. Materia艂y o kt贸rych mowa w pkt 16 pkt. b) oraz c) nie mog膮 narusza膰 d贸br osobistych i narusza膰 jakichkolwiek praw w tym autorskich.

18. WYKONAWCA deklaruje mo偶liwo艣膰 administrowania STRON膭 DLA ZAMAWIAJ膭CEGO w imieniu ZAMAWIAJ膭CEGO za dodatkow膮 op艂at膮 na nast臋puj膮cych warunkach:
a)聽 ZAMAWIAJ膭CY upowa偶nia WYKONAWC臉 do administrowania STRON膭 DLA ZAMAWIAJ膭CEGO;
b) ZAMAWIAJ膭CY b臋dzie wysy艂a膰 do WYKONAWCY wszelkie materia艂y do zamieszczenia na STRONIE DLA ZAMAWIAJ膭CEGO;
c)聽 WYKONAWCA zamie艣ci otrzymane materia艂y na STRONIE DLA ZAMAWIAJ膭CEGO w terminie nie d艂u偶szym ni偶 2 dni robocze od dnia ich otrzymania.
d)聽 Istnieje mo偶liwo艣膰 instalowania nowych funkcji, kt贸re nie zosta艂y zrealizowane w ramach tej umowy i nie wchodzi艂y w jej zakres, za odpowiedni膮 op艂at膮 przedstawion膮 przez WYKONAWC臉 i zaakceptowan膮 przez ZAMAWIAJ膭CEGO.

19. Koszty wykonywania czynno艣ci zawartych w punkcie 18 ww. umowy s膮 ustalane indywidualnie poprzez akceptacj臋 e-mailem.

20. W momencie ch臋ci zmiany zawarto艣ci lub wygl膮du STRONY DLA ZAMAWIAJ膭CEGO us艂ug膮 wykonan膮 przez WYKONAWC臉, o kt贸rej mowa w pkt 18, WYKONAWCA bierze odpowiedzialno艣膰 za poprawno艣膰 i aktualno艣膰 informacji oraz danych zawartych na STRONIE DLA ZAMAWIAJ膭CEGO przekazanych przez ZAMAWIAJ膭CEGO. Po dokonaniu zmian, odpowiedzialno艣膰 za tre艣ci medialne przechodzi na ZAMAWIAJ膭CEGO.

21. Po dokonaniu zap艂aty za STRON臉 WYKONAWCA przeka偶e lub wska偶e ZAMAWIAJ膭CEMU na wyra藕ne 偶膮danie kod 藕r贸d艂owy STRONY.

22. Z chwil膮 dokonania ca艂kowitej zap艂aty za us艂ug臋, przechodz膮 na ZAMAWIAJ膭CEGO wszystkie prawa autorskie maj膮tkowe do STRONY (w szczeg贸lno艣ci koncepcji graficznej oraz kodu 藕r贸d艂owego) na wszystkich polach eksploatacji, w szczeg贸lno艣ci wskazanych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 鈥 bez ogranicze艅 czasowych ani terytorialnych 鈥 w tym w zakresie:
a)聽 utrwalania i zwielokrotniania dowoln膮 technik膮, w tym w szczeg贸lno艣ci technik膮 cyfrow膮 lub drukarsk膮, zar贸wno STRONY jak i no艣nik贸w na kt贸rych s膮 utrwalone,
b)聽 wprowadzania do obrotu w dowolny spos贸b, zar贸wno STRONY jak i orygina艂u czy egzemplarzy no艣nik贸w na kt贸rych stron臋 utrwalono,
c)聽 u偶yczania lub najmu lub innego udost臋pniania zar贸wno STRONY jak i orygina艂贸w lub egzemplarzy no艣nik贸w, na kt贸rych j膮 utrwalono,
d)聽 rozpowszechniania w dowolny spos贸b, w tym w szczeg贸lno艣ci publikacji i publicznego udost臋pniania w taki spos贸b aby ka偶dy m贸g艂 mie膰 dost臋p w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w tym via Internet,
e)聽 dokonywania opracowa艅 oraz modyfikacji, w tym t艂umacze艅,
f)聽聽 trwa艂ego lub czasowego zwielokrotnienia STRONY w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci jakimikolwiek 艣rodkami i w jakiejkolwiek formie;
g)聽 wprowadzania do obrotu lub pami臋ci urz膮dze艅 elektronicznych, wy艣wietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania strony internetowej;
h)聽 t艂umaczenia, przystosowywania, zmiany uk艂adu lub jakichkolwiek innych zmian w STRONIE;
i)聽聽 rozpowszechniania, w tym u偶yczenia lub najmu, STRONY lub jej kopii,
j)聽聽 sporz膮dzenia kopii zapasowej;
k)聽 obserwowania, badania i testowania funkcjonowania STRONY w celu poznania jej idei i zasad w trakcie wprowadzania, wy艣wietlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania strony internetowej lub bez zwi膮zku z tymi czynno艣ciami;
l)聽聽 zwielokrotniania kodu 藕r贸d艂owego i wykorzystywania go na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie lub t艂umaczenie jego formy;

23. Z chwil膮 przej艣cia maj膮tkowych praw autorskich, na ZAMAWIAJ膭CEGO przechodzi tak偶e prawo do zezwalania na wykonywanie praw zale偶nych do opracowa艅 na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszej umowie.

24. Z zastrze偶eniem ust. 10 , WYKONAWCA o艣wiadcza, 偶e nie b臋dzie wykonywa艂 autorskich praw osobistych.

25. W艂asno艣膰 no艣nika na kt贸ry STRON臉 utrwalono z chwil膮 dostarczenia przechodzi na ZAMAWIAJ膭CEGO.

26. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJ膭CEMU gwarancji technicznej na wykonan膮 STRON臉 w okresie 2 lat od zaakceptowania STRONY.

27. Je偶eli WYKONAWCA 艣wiadczy us艂ug臋 hostingu, b臋dzie pos艂ugiwa艂 si臋 odpowiednimi dla tego rodzaju us艂ugi serwerami jak r贸wnie偶 zapewni stosowne 艣rodki organizacyjne i techniczne maj膮ce na celu zapewnienie bezpiecze艅stwa danych. WYKONAWCA udost臋pni ZAMAWIAJ膭CEMU dost臋p do panelu administracyjnego hostingu.

28. Je偶eli ZAMAWIAJ膭CY posiada us艂ug臋 hostingu, zapewni, 偶e b臋dzie pos艂ugiwa艂 si臋 odpowiednimi dla tego rodzaju us艂ugi serwerami jak r贸wnie偶 zapewni stosowne 艣rodki organizacyjne i techniczne maj膮ce na celu zapewnienie bezpiecze艅stwa danych. ZAMAWIAJ膭CY udost臋pni WYKONAWCY dost臋p do panelu administracyjnego hostingu.

29. ZAMAWIAJ膭CY o艣wiadcza, 偶e jest odpowiedzialny za utrat臋 plik贸w (w tym systemu lub plik贸w strony www), uszkodzenia lub przerwy w dzia艂aniu serwera i nie b臋dzie ro艣ci艂 pretensji do WYKONAWCY w przypadku wad hostingu ZAMAWIAJ膭CEGO jak r贸wnie偶 innych czynno艣ci wykonywanych na serwerze ZAMAWIAJ膭CEGO, kt贸re sam wykona艂 lub zleci艂 osobom trzecim.

30. ZAP艁ATA za wykonan膮 us艂ug臋 musi zosta膰 wykonana zgodnie z dat膮 na fakturze wys艂anej e-mailem na adres ZAMAWIAJ膭CEGO. W przypadku braku zap艂aty za us艂ug臋 w terminie 5 dni, zostan膮 wys艂ane minimum dwa ponaglenia. Ostatnie b臋dzie ponagleniem terminowym. W przypadku braku zap艂aty w terminowym ponagleniu, WYKONAWCA po up艂yni臋ciu terminu zap艂aty ma prawo do czasu dokonania zap艂aty:

a) wy艂膮czy膰 us艂ug臋 hostingow膮 ca艂kowicie lub cz臋艣ciowo;

b) wstawi膰 na stronie plansz臋 z informacj膮 o wy艂膮czeniu us艂ugi z powodu braku p艂atno艣ci;

c) zablokowa膰 dost臋p do niekt贸rych lub wszystkich funkcji;

31. W Przypadku zerwania umowy o realizacj臋 strony www, w trakcie jej realizacji z winy ZAMAWIAJ膭CEGO, WYKONAWCA nie zwraca 偶adnych wp艂aconych zaliczek, ani kosztu zakup贸w materia艂贸w potrzebnych do jego realizacji jak i samych materia艂贸w. WYKONAWCA ma r贸wnie偶 prawo 偶膮da膰 kary pieni臋偶nej w kwocie do 5000 z艂 oraz koszt贸w zwi膮zanych ze wszelkimi zni偶kami z aktualnie trwaj膮cymi promocjami, bonifikatami i us艂ugami wi膮zanymi (np promocja na pozycjonowanie strony SEO, promocja na facebooku, administracja stronami www itd) z kt贸rych skorzysta艂 ZAMAWIAJ膭CY w trakcie trwanie umowy.

a) Zerwanie umowy uznaje si臋 w przypadku braku kontaktu z ZAMAWIAJ膭CYM przez okres 14 dni, po tym okresie uznaje si臋 偶e projekt zosta艂 porzucony, a umowa zerwana.

a.1 Brak dostarczenia materia艂贸w oraz informacji dotycz膮cej post臋pu prac w wyznaczonych terminach, jak zak艂adki menu, tre艣ci strony, zdj臋cia produkt贸w, grafik, logotyp贸w i innych materia艂贸w kt贸re mia艂 dostarczy膰 ZAMAWIAJ膭CY.

a.2 Celowe dzia艂ania maj膮ce na celu przed艂u偶anie procesu realizacji projektu, 10 dniowe odst臋py w komunikacji, zdawkowe odpowiedzi bez konkretnych informacji itd

b) Projekt strony na maszynie produkcyjnej (serwerze dedykowanym) WYKONAWCY po 10 dniach od daty zerwania umowy zostanie definitywnie skasowany, wraz ze wszystkimi materia艂ami od聽 ZAMAWIAJ膭CEGO oraz tymi zakupionymi przez WYKONAWCE.

c) W uzasadnionych przypadkach do ZAMAWIAJ膭CEGO mo偶e zosta膰 wys艂ana faktura oraz pismo z 偶膮daniem p艂atno艣ci. Przy nieskuteczno艣ci wp艂at, sprawa zostanie skierowana do firmy windykacyjnej.

Regulamin 艣wiadczenia us艂ugi hostingowej

搂1. DEFINICJE

1.Regulamin 鈥 niniejszy regulamin, kt贸ry stanowi integraln膮 cze艣膰 zawieranych z Abonentem um贸w o 艣wiadczenie Us艂ugi hostingowych
2.Departament Kreatywno艣ci z ofert膮 na stronie www.Departament.org 鈥 Reprezentowanej przez CYBER IT NETWORK – Bogdan Markowicz REGON: 382586248 NIP: 5271149975 ul.Okopowa 20, 01-063 Warszawa ; jednostka 艣wiadcz膮ca us艂ugi drog膮 elektroniczn膮, z zastosowaniem zasad poni偶szego Regulaminu.
3.Abonent/U偶ytkownik 鈥 osoba fizyczna lub podmiot korzystaj膮cy z us艂ug Departament.org, na rzecz kt贸rej zawarta zosta艂a umowa o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
4.Us艂uga 鈥 us艂uga departament.org na rzecz Abonenta. Zakres us艂ug znajduje si臋 na stronie聽聽https://departament.org.
5.Specyfikacja Us艂ugi 鈥 dost臋pny na stronie Operatora https://departament.org szczeg贸艂owy opis Us艂ugi zawieraj膮cy miedzy innymi: rodzaj czynno艣ci i prac dost臋pnych w ramach Us艂ugi, spos贸b p艂atno艣ci op艂at zwi膮zanych ze 艣wiadczeniem okre艣lonych czynno艣ci w ramach Us艂ugi, przewidywany czas wykonania Us艂ugi.
6.Okres Abonamentowy 鈥 okres obejmuj膮cy okres od dnia zawarcia umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi, za kt贸ry jest uiszczana op艂ata.
7.Podmiot 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 nabywania praw i zaci膮gania zobowi膮za艅.
8.Abonent 鈥 podmiot, kt贸ry zamierza zawrze膰 albo zawar艂 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi albo podmiot na rzecz, kt贸rego umowa taka zosta艂a zawarta.
9.Konsument 鈥 osoba fizyczna zawieraj膮ca umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi w zakresie niezwi膮zanym bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
10.Przedsi臋biorca 鈥 podmiot prowadz膮cy we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
11.Strefa Klienta 鈥 narz臋dzie do zarz膮dzania Us艂ug膮 dost臋pne po zalogowaniu przez Abonenta na stronie Operatora https://departament.org

搂2. POSTANOWIENIA OG脫LNE.

1.Niniejszy Regulamin dotyczy us艂ug oferowanych przez firm臋 Departament Kreatywno艣ci opublikowanych na stronie https://departament.org. Regulamin obowi膮zuje wszystkich korzystaj膮cych z us艂ug od dnia 01.01.2017 r.
2.Wykupienie us艂ugi oferowanej przez https://departament.org oznacza pe艂n膮 i bezwarunkow膮 akceptacj臋 niniejszego Regulaminu oraz zgod臋 na zawarcie umowy drog膮 elektroniczn膮.
3.Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu stanowi podstaw臋 do zablokowania us艂ugi, na kt贸r膮 zosta艂a zawarta umowa z Abonentem.
4.Abonent wyra偶a zgod臋 na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityk膮 prywatno艣ci https://departament.org.
5.Abonent o艣wiadcza, 偶e zosta艂 poinformowany, i偶 posiada prawo do wgl膮du i modyfikacji swoich danych osobowych. Dane osobowe Abonenta nie b臋d膮 odsprzedawane osobom trzecim przez Departament Kreatywno艣ci.
6. Departament Kreatywno艣ci zastrzega sobie prawo do konserwacji 艂膮cza i innych prac konserwacyjnych, skutkuj膮cych unieruchomieniem 艂膮cza, us艂ugi, a w przypadkach innych ni偶 nag艂e, do wcze艣niejszego informowania Abonenta o przewidywanym terminie i czasie niedost臋pno艣ci.
7.Departament Kreatywno艣ci zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Ka偶dy Abonent zostanie poinformowany drog膮 elektroniczn膮 o zaistnia艂ych zmianach.
8.Abonent rejestruj膮c si臋 na departament.org聽 wyra偶a zgod臋 na otrzymywanie drog膮 elektroniczn膮 od Departament Kreatywno艣ci wiadomo艣ci, kt贸re dotycz膮 tylko i wy艂膮cznie Abonenta, jego us艂ug, rachunk贸w lub firmy Departament Kreatywno艣ci.
9.Zarejestrowanie si臋 w panelu klienta Departament Kreatywno艣ci oznacza zgod臋 na otrzymywanie drog膮 elektroniczn膮 (na adres email) informacji handlowych w zakresie 艣wiadczonych us艂ug przez Departament Kreatywno艣ci i jej partner贸w.
10.Departament Kreatywno艣ci ma prawo do odmowy zawarcia umowy i us艂ugi czy te偶 odst膮pienia od zawartej ju偶 umowy z Abonentem w sytuacji, gdy:
鈥 zachodzi uzasadniona obawa, 偶e Abonent wykorzysta us艂ug臋 do cel贸w niezgodnych z jej przeznaczeniem,
鈥 Abonent korzysta艂 z us艂ug Departament Kreatywno艣ci w spos贸b sprzeczny z ich przeznaczeniem lub z艂ama艂 Regulamin us艂ug Departament Kreatywno艣ci,
鈥 Abonent wprowadzi艂 podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepe艂ne dane osobowe, co jest niezb臋dne do prawid艂owego 艣wiadczenia us艂ug przez Departament Kreatywno艣ci
1.Departament Kreatywno艣ci na wniosek uprawnionych organ贸w pa艅stwowych ma prawo do zawieszenia us艂ugi i wydania danych osobowych Abonenta.

搂3. ZAWARCIE UMOWY HOSTINGOWEJ

1.Z艂o偶enie zam贸wienia powi膮zane jest automatycznie z utworzeniem konta w Strefie Klienta Departament Kreatywno艣ci.Z chwil膮 z艂o偶enia zam贸wienia na Us艂ug臋 Abonent akceptuje regulamin Departament Kreatywno艣ci.
2.Po za艂o偶eniu konta Abonent otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomo艣ci e-mail na adres wskazany przez Abonenta w strefie klienta.
3.Po wykonaniu us艂ugi Departament Kreatywno艣ci przesy艂a odpowiedni膮 informacj臋 o jej wykonaniu, na adres wskazany przez Abonenta w Strefie Klienta lub w trakcie sk艂adania zam贸wienia na us艂ug臋.
4.Abonent w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 powy偶ej jest zobowi膮zany dokona膰 odbioru wykonania Us艂ugi poprzez potwierdzenie wiadomo艣ci膮 email albo zg艂osi膰 zastrze偶enia co do prawid艂owo艣ci wykonania Us艂ugi w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 w trybie wiadomo艣ci e- mail. Je偶eli Abonent nie dokona odbioru wykonania Us艂ugi lub nie zg艂osi zastrze偶e艅 w formie wskazanej w zdaniu poprzednim w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 powy偶ej, Us艂ug臋 uznaje si臋 za wykonan膮.
5.Operator jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi albo jej rozwi膮zania/odst膮pienia w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
鈥 Abonent nie dokona autoryzacji konta, dla kt贸rego chce zam贸wi膰 Us艂ug臋;
Departament Kreatywno艣ci uprzednio rozwi膮za艂o umow臋 z Abonentem na skutek okoliczno艣ci, za kt贸re odpowiedzialno艣膰 ponosi Abonent;
鈥 zachodzi uzasadniona obawa, 偶e Us艂uga b臋dzie wykorzystywana w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszaj膮cych prawa i dobra os贸b trzecich albo do pope艂nienia czyn贸w zabronionych albo w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy lub zak艂贸caj膮cych korzystanie z us艂ug 艣wiadczonych przez Departament Kreatywno艣ci na rzecz innych Abonent贸w;
鈥 uprzednio Abonent osobi艣cie albo wsp贸lnie z innymi podmiotami albo za po艣rednictwem innych podmiot贸w korzysta艂 z us艂ug 艣wiadczonych przez Operatora w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszaj膮cych prawa i dobra os贸b trzecich albo do pope艂nienia czyn贸w zabronionych albo w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy lub zak艂贸caj膮cych korzystanie z us艂ug 艣wiadczonych przez Departament Kreatywno艣ci na rzecz innych Abonent贸w albo w spos贸b sprzeczny z regulaminami wydanymi przez Departament Kreatywno艣ci;
鈥 Abonent korzysta z Us艂ugi w spos贸b sprzeczny z 搂 4 pkt 9;
鈥 z przyczyn technicznych wykonanie Us艂ugi nie b臋dzie mo偶liwe.

搂4. CZYNNO艢CI ZABRONIONE.聽

1.Pr贸ba z艂amania zabezpiecze艅 jakiegokolwiek systemu w Internecie, serwera, stron WWW lub poczty.
2.Zmiana nag艂贸wk贸w e-mail lub poczty usenet, kt贸re ukrywaj膮 adres lub przeszkadzaj膮 odbiorcy zobaczy膰 nadawc臋.
3.Ingerencja w us艂ugi jakiegokolwiek abonenta, komputera lub sieci bez jego woli i zgody.
4.U偶ywanie lub dystrybucja narz臋dzi programowych stworzonych w celu 艂amania zabezpiecze艅, hase艂, numer贸w kart kredytowych, itp.
5.Nadmierny transfer danych zak艂贸caj膮cy prac臋 innego komputera (tzw. atak DOS).
6.Wysy艂anie niechcianej poczty elektronicznej (tzw. spamu).
7.Dzia艂aj膮ce na szkod臋 innych abonent贸w nadmierne przeci膮偶anie serwer贸w.
8.Wszelkie niewymienione wcze艣niej czynno艣ci b臋d膮ce niedozwolonymi z punktu widzenia prawa polskiego.
9.Korzystanie z us艂ugi przez Abonenta nie mo偶e prowadzi膰 do:
鈥 naruszenia d贸br osobistych i naruszenia praw autorskich innych Podmiot贸w;
鈥 pr贸b nielegalnego wej艣cia w systemy komputerowe Operatora oraz innych serwer贸w znajduj膮cych si臋 w sieci Internet, tudzie偶 uniemo偶liwiania lub zak艂贸cania korzystania z zasob贸w systemowych lub sprz臋towych Operatora przez innych Abonent贸w, (przyk艂adowo: ataki hakerskie w tym DDOS, phishing i podobne; 艂amanie lub naruszanie zabezpiecze艅 jakichkolwiek system贸w, serwer贸w, poczty, stron internetowych; zmienianie nag艂贸wk贸w wiadomo艣ci e-mail w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy lub utrudniaj膮cy ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narz臋dzi stworzonych do dzia艂a艅 nielegalnych, w tym 艂amania zabezpiecze艅 elektronicznych mi臋dzy innymi token贸w, kluczy, hase艂, numer贸w kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych dzia艂aniach, w tym hackingu, phishingu, crackingu i podobnych);
鈥 pope艂nienia czynu zabronionego w rozumieniu obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, przesy艂ania spamu lub dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym;
鈥 utrzymywania serwis贸w lub rozpowszechniania wiadomo艣ci o tre艣ci erotycznej, pornograficznej oraz warezowej (zawieraj膮cych nielegalne oprogramowanie), a tak偶e rasistowskich czy dyskryminuj膮cych, a nadto przechowywania oraz udost臋pniania tre艣ci powszechnie uznanych za obra藕liwe;
鈥 naruszenia prywatno艣ci innych Abonent贸w w sieci, do zamieszczenia danych bezprawnych i niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym;
鈥 innych czyn贸w stanowi膮cych naruszenie istniej膮cego porz膮dku prawnego, norm spo艂ecznych i przyj臋tych zwyczaj贸w oraz dobrych obyczaj贸w.

搂5. P艁ATNO艢CI.

1.Za korzystanie z us艂ug oferowanych przez Departament Kreatywno艣ci pobierana jest op艂ata z g贸ry za okres rozliczeniowy, zazwyczaj roczny.
2.Jeden okres rozliczeniowy trwa minimum 1 rok (365dni).
3.Je偶eli Abonent nie poinformuje Departament Kreatywno艣ci co najmniej 7 dni przed up艂ywem okresu rozliczeniowego o rozwi膮zaniu umowy, Departament Kreatywno艣ci wygeneruje faktur臋, b臋d膮cy podstaw膮 do op艂acenia kolejnego okresu rozliczeniowego.
4.Po przekroczeniu przez Abonenta transferu powy偶ej 5% posiadanego limitu, Abonent b臋dzie musia艂 pokry膰 koszty dodatkowego transferu, adekwatnie do cennika danej us艂ugi.
5.Departament Kreatywno艣ci zastrzega sobie prawo do zmiany ceny us艂ugi, ze wzgl臋du np na rosn膮ce ceny i poziom inflacji.
6.W przypadku nieuiszczenia op艂aty na kolejny okres rozliczeniowy, us艂uga jest automatycznie wstrzymana. Je偶eli w terminie 7 dni od wstrzymania us艂ugi Abonent nie wyrazi ch臋ci jej przed艂u偶enia ani nie wniesie op艂aty za kolejny okres rozliczeniowy, spowoduje to wyga艣ni臋cie umowy, a us艂uga zostanie trwale usuni臋ta bez ponoszenia przez Departament Kreatywno艣ci jakiejkolwiek odpowiedzialno艣ci za pozostawione tam dane.
7.Departament Kreatywno艣ci przywr贸ci 艣wiadczenie zawieszonej us艂ugi najp贸藕niej dzie艅 po uregulowaniu przez Abonenta wszystkich zaleg艂ych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zw艂ok臋, jednak Abonent nie mo偶e wznowi膰 zawieszonej us艂ugi p贸藕niej ni偶 10 (dziesi臋膰) dni po terminie jej wa偶no艣ci.
8.Rezygnacja Abonenta z us艂ugi przed up艂ywem terminu, na jaki zosta艂a us艂uga op艂acona, nie powoduje zwrotu koszt贸w ze strony Departament Kreatywno艣ci .

搂6. ROZWI膭ZANIE UMOWY I SKUTKI NIEWYWI膭ZANIA SI臉 ABONENTA ZE ZOBOWI膭ZANIA.

1.Rozwi膮zanie umowy lub zawieszenie wykonywania us艂ugi przez Departament Kreatywno艣ci nie zwalnia Abonenta z obowi膮zku uiszczenia zaleg艂ych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zw艂ok臋.
2.Departament Kreatywno艣ci poinformuje Abonenta o zawieszeniu us艂ugi oraz o przyczynie tego zawieszenia.
3.W przypadku nieuiszczenia op艂aty na kolejny okres rozliczeniowy, przepis 搂 5 pkt. 6 stosuje si臋 odpowiednio.
4.W przypadku nieprzestrzegania przez Abonenta warunk贸w regulaminu, umowy lub innych przepis贸w prawnych, Departament Kreatywno艣ci ma prawo do wstrzymania us艂ug 艣wiadczonych na rzecz Abonenta i odst膮pienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu koszt贸w poniesionych przez Abonenta.
5.W dniu rozwi膮zania umowy Abonentowi zostaje odebrany dost臋p do us艂ug. W przypadku rozwi膮zania umowy o 艣wiadczenie us艂ugi, dane przechowywane na serwerze zostan膮 trwale usuni臋te w terminie okre艣lonym w 搂3, pkt. 7 niniejszego Regulaminu.
6.W przypadku dostarczenia nieprawid艂owych danych przez abonenta,Departament Kreatywno艣ci wzywa abonenta do przedstawienia dokumentu potwierdzaj膮cego jego to偶samo艣膰 w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Je偶eli potwierdzenie nie nast膮pi, Departament Kreatywno艣ci ma prawo do odst膮pienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

搂7. ODST膭PIENIE OD UMOWY.

1.Zgodnie z art. 38. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Abonent ma prawo odst膮pi膰 od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odst膮pienie od umowy powinno nast膮pi膰 w formie pisemnej pisemnej (elektronicznie, przez e-mail: seo(at)departament.org lub listownie, na adres siedziby Departament Kreatywno艣ci ) przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia us艂ugi.
2.Dokonuj膮c zam贸wienia wszelkich us艂ug firmy Departament Kreatywno艣ci , kt贸re s膮 realizowane automatycznie, np. serwery vps, dedykowany hosting, hosting www, domeny, certyfikaty ssl, domeny Abonent traci prawo do odst膮pienia od umowy z chwil膮 realizacji us艂ugi przez system (w zgodzie z pkt. 1, art. 38. Ustawy o prawach konsumenta).
3.Sk艂adaj膮c zam贸wienie na us艂ug臋 z automatyczn膮 aktywacj膮 w Departament Kreatywno艣ci , Abonent wyra偶a zgod臋 na jej natychmiastow膮 aktywacj臋, trac膮c tym samym mo偶liwo艣膰 odst膮pienia od umowy.

搂8. ODPOWIEDZIALNO艢膯.

1.Departament Kreatywno艣ci do艂o偶y wszelkich stara艅, aby zapewni膰 sta艂e i nieprzerwane dzia艂anie us艂ugi z zachowaniem jej dost臋pno艣ci na poziomie 99,9% w skali roku.
2.W przypadku niedotrzymania terminu SLA (dost臋pno艣ci do us艂ugi 99,9% w skali roku) i braku mo偶liwo艣ci dost臋pu do us艂ugi Abonenta z winy Departament Kreatywno艣ci , Departament Kreatywno艣ci zobowi膮zuje si臋 do udzielania rekompensaty w postaci przed艂u偶enia us艂ugi o czas jej niedost臋pno艣ci z winy Departament Kreatywno艣ci lub zgodnie z zawart膮 umow膮 indywidualn膮 mi臋dzy Departament Kreatywno艣ci a Abonentem.
3.Wszystkie us艂ugi oferowane przez Departament Kreatywno艣ci powinny by膰 wykorzystywane do cel贸w zgodnych z prawem.
4.Za tre艣ci przekazywane za po艣rednictwem us艂ug odpowiedzialno艣膰 ponosi wy艂膮cznie Abonent. Departament Kreatywno艣ci nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania swoich Abonent贸w oraz przechowywane dane i informacje.
5.Abonent zobowi膮zany jest do podania prawid艂owych, zgodnych z prawd膮 danych osobowych przy wype艂nianiu formularza rejestracyjnego. Podanie nieprawdziwych, niepe艂nych danych skutkuje zawieszeniem konta i us艂ugi do czasu potwierdzenia to偶samo艣ci Abonenta.
6.Odsprzedawanie osobom trzecim ca艂ej wykupionej w Departament Kreatywno艣ci us艂ugi, bez poinformowania Departament Kreatywno艣ci o tym fakcie, jest zabronione, chyba 偶e jest to us艂uga reselerska i takie jest jej konkretne przeznaczenie.
7.Abonent ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 rejestruj膮c konto, us艂ug臋, domen臋, certyfikat ssl za 艣wiadczone przez siebie us艂ugi, posiadane dane, wszelkie dzia艂ania wykonywane w ramach posiadanej us艂ugi i aktualno艣膰 danych osobowych rejestrowanych w panelu billingowym Departament Kreatywno艣ci.
8.Departament Kreatywno艣ci nie ponosi odpowiedzialno艣ci za podane przez Abonenta nazwy abonent贸w, domeny, wprowadzone dane osobowe w panelu klienta. Spory na tym tle b臋d膮 rozstrzygane bez udzia艂u Departament Kreatywno艣ci .
9.Abonent zobowi膮zany jest do przestrzegania zasad bezpiecze艅stwa, utrzymywania w tajno艣ci hase艂 dost臋powych oraz nieujawniania ich osobom trzecim.
10.Departament Kreatywno艣ci nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci za szkody poniesione przez Abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania hase艂, r贸wnie偶 w spos贸b nieuprawniony.
11.Departament Kreatywno艣ci nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci za dane Abonenta umieszczone na serwerze, za ich ewentualn膮 utrat臋.
12.Departament Kreatywno艣ci dostarcza us艂ugi hostingowe jak np. domeny, certyfikaty ssl, hosting www i nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dane umieszczone przez Abonenta na serwerze oraz spos贸b ich wykorzystywania przez Abonenta.
13. Departament Kreatywno艣ci zastrzega sobie prawo do czasowego wy艂膮czenia us艂ugi w celach konserwacyjnych, po uprzednim powiadomieniu Abonent贸w drog膮 elektroniczn膮, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.
14. Departament Kreatywno艣ci nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nieprawid艂owe dzia艂anie us艂ugi Abonenta wynikaj膮ce z jej b艂臋dnej konfiguracji, przekroczenia zasob贸w, b艂臋d贸w w skryptach czy niew艂a艣ciwego dzia艂ania Abonenta.
15. Departament Kreatywno艣ci nie ponosi odpowiedzialno艣ci finansowej za straty poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych niezabezpieczonych uprzednio przez klienta we w艂asnym zakresie lub niemo偶liwo艣ci dost臋pu do nich spowodowanych przerw膮 w dost臋pie lub niew艂a艣ciwym dzia艂aniem do us艂ugi.
16. Departament Kreatywno艣ci nie ponosi odpowiedzialno艣ci za przerwy w dost臋pie do us艂ugi wynik艂e z powodu dzia艂ania os贸b/podmiot贸w trzecich, b臋d膮cych poza kontrol膮 Departament Kreatywno艣ci, a tak偶e dzia艂ania si艂y wy偶szej oraz za przerwy powsta艂e z winy innych operator贸w.

搂9. KOPIE BEZPIECZE艃STWA.

1.Departament Kreatywno艣ci wykonuje kopie danych serwer贸w i kont hostingu www co 24 godziny we w艂asnym zakresie, jednak nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ich prawid艂owe wykonywanie si臋 oraz za prawid艂owe zapisanie si臋 skopiowanych danych (wyj膮tkiem s膮 us艂ugi obj臋te dodatkowymi umowami i us艂ugami backup贸w ustalone mi臋dzy Abonentem i Departament Kreatywno艣ci).
2.W przypadku braku dost臋pu do kopii danych Abonent nie ma prawa wnosi膰 roszcze艅 przeciwko Departament Kreatywno艣ci.
3.Abonent zobowi膮zuje si臋 do wykonywania kopii we w艂asnym zakresie i to on odpowiada za ich posiadanie.

搂10. POMOC TECHNICZNA.

1.Departament Kreatywno艣ci gwarantuje zapewnienie pomocy technicznej w zakresie obs艂ugi panelu kontrolnego danej us艂ugi, panelu billingowego, podstawowych zagadnie艅 i informacji na temat danej us艂ugi oraz w zakresie modernizacji, doradztwa, czy te偶 rozbudowy danej us艂ugi utrzymywanej w Departament Kreatywno艣ci
2.Departament Kreatywno艣ci gwarantuje odpowied藕 na zg艂oszenie mailowe dostarczone na wyznaczone maile pomocy technicznej do 48godzin roboczych o ile dotyczy aktywnej us艂ugi w Departament Kreatywno艣ci i nie wykracza poza przys艂uguj膮cy poziomu pomocy danego klienta. Aby warunek zosta艂 spe艂niony, Abonent dodatkowo musi wys艂a膰 wiadomo艣膰 z adresu email zarejestrowanego wraz z us艂ug膮 lub dopuszczonego do kontaktu z Departament Kreatywno艣ci.
3.W przypadku braku mo偶liwo艣ci zidentyfikowania Abonenta, np. z powodu wys艂ania zg艂oszenia z adresu nie przypisanego do us艂ugi, czas odpowiedzi na zg艂oszenie mo偶e si臋 wyd艂u偶y膰.

搂11. REKLAMACJE.

1.Wszelkie reklamacje wynikaj膮ce z nieznajomo艣ci regulaminu Departament Kreatywno艣ci i jego nieprzestrzegania, nie b臋d膮 rozpatrywane.
2.Reklamacja sk艂adana przez Abonenta, w zwi膮zku z niewykonaniem lub nienale偶ytym wykonaniem us艂ug przez Departament Kreatywno艣ci, powinna zosta膰 sporz膮dzona w formie pisemnej i przes艂ana na adres email seo(at)departament.org
3.Reklamacja powinna zawiera膰: imi臋 i nazwisko lub nazw臋 firmy zg艂aszaj膮cej reklamacj臋, login lub inny identyfikator pozwalaj膮cy na identyfikacj臋 us艂ugi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.
4.Reklamacja powinna zosta膰 z艂o偶ona nie p贸藕niej ni偶 w 14 dniu od zdarzenia, kt贸rego dotyczy.
5.Departament Kreatywno艣ci rozpatrzy reklamacj臋 w przeci膮gu 14 dni od jej otrzymania.

搂12. Regulamin rejestracji i utrzymania Domen Internetowych.

1. Definicje

a. Rejestrator 鈥 podmiot, kt贸ry dokonuje rejestracji domen:
鈥 domeny polskie 鈥 NASK (Naukowa i Akademicka Sie膰 Komputerowa;
鈥 pozosta艂e domeny zagraniczne 鈥 OVH
b. Partner 鈥 Departament Kreatywno艣ci, kt贸ry dzia艂a we wsp贸艂pracy z Rejestratorem, na mocy zawartej umowy w zakresie rejestracji i obs艂ugi domen internetowych,
c. U偶ytkownik/Abonent 鈥 podmiot lub osoba fizyczna, kt贸ra z艂o偶y zam贸wienie na domen臋 lub zleci jej transfer Partnerowi.

2. Zasady rejestracji i obs艂ugi domen internetowych:

a. U偶ytkownik zlecaj膮c obs艂ug臋 domeny przez Partnera, udziela zgody przed krajowym rejestratorem domen NASK i sk艂ada nieodwo艂alne pe艂nomocnictwo (na ka偶dy z obs艂ugiwanych obiekt贸w) do reprezentowania Abonenta przed Rejestratorem i dokonywania w jego imieniu zmian w rejestrach domen,
b. pe艂nomocnictwa udzielane s膮 na dokonywanie czynno艣ci w imieniu Abonenta w nast臋puj膮cych podmiotach:
i. Naukowa i Akademicka Sie膰 Komputerowa,
c. pe艂nomocnictwo wygasa z chwil膮:
i. 艣mierci U偶ytkownika lub rozwi膮zania podmiotu, kt贸rym jest Abonent,
ii. ca艂kowite usuni臋cie domeny z rejestru domen lub danych u偶ytkownika z owego rejestru,
iii. utraty praw do nazwy domenowej lub innego obs艂ugiwanego obiektu,
d. u偶ytkownik, kt贸ry zleci przeniesienie obs艂ugi domeny do Partnera lub rejestracj臋 domeny u Partnera, zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania postanowie艅 niniejszego regulaminu, regulaminu 艣wiadczenia us艂ug przez Departament Kreatywno艣ci, regulaminu Rejestratora (kt贸ry obs艂uguje dan膮 nazw臋 domenow膮), w zakresie rejestracji i obs艂ugi domen.
e. w przypadku obs艂ugiwania domen przez krajowy rejestr domen NASK, u偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do zapoznania i przestrzegania nast臋puj膮cych akt贸w:
i. Prawa Abonenta domen polskich: http://www.dns.pl/porozumienie/prawab.html
ii. Transfer domen polskich: http://www.dns.pl/porozumienie/transfer.html
iii. Og贸lny regulamin nazw polskich: http://www.dns.pl/regulamin.html
iv. Regulamin obs艂ugi opcji na domeny polskie: http://www.dns.pl/opcje.html,
f. U偶ytkownik rejestruj膮c domen臋 bierze na siebie pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 wobec podmiot贸w trzecich za prawa do nazw towarowych wykorzystanych w nazewnictwie domen,
g. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do podania pe艂nych i prawid艂owych danych w procesie obs艂ugi domen; o ka偶dej zmianie nale偶y niezw艂ocznie zawiadomi膰 Departament Kreatywno艣ci, w celu dokonania korekty danych lub ich zmiany w odpowiednich rejestrach,
h. Partner zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji domeny w przypadku podejrzenia, i偶 podane dane abonenta s膮 nieprawid艂owe, niepe艂ne lub nazwa domeny mo偶e powodowa膰 naruszenia praw podmiot贸w (os贸b) trzecich, a tak偶e w sytuacji nieuregulowania nale偶no艣ci zawartych w proformach,
i. w przypadku niekt贸rych domen (np. polskich, obs艂ugiwanych przez NASK) operator pozwala na ukrycie danych osobowych os贸b prywatnych widocznych w rejestrze domen; Partner dokonuje takiego ukrycia automatycznie, jednak U偶ytkownik powinien dokona膰 weryfikacji tego faktu po ka偶dej czynno艣ci zwi膮zanej z obs艂ug膮 domeny, a w przypadku niezgodno艣ci, poinformowa膰 o tym fakcie Partnera;
j. dane podmiot贸w nieb臋d膮cych osobami fizycznymi s膮 publikowane w publicznych rejestrach domen bez mo偶liwo艣ci ich ukrycia.
k. domeny rejestrowane s膮 na okres nie kr贸tszy ni偶 1 rok, maksymalny oraz minimalny okres rejestracji zale偶膮 od:
i. mo偶liwo艣ci technicznych system贸w teleinformatycznych Rejestratora oraz Partnera,
ii. dost臋pnej oferty u Partnera,
l. okres wa偶no艣ci domeny liczony jest od momentu jej rejestracji, a w przypadku odnowienia domeny, od ostatniego dnia wa偶no艣ci domeny w poprzednim okresie,
m. niekt贸re domeny (np.: eu., com., net.) wymagaj膮 dokonania op艂aty w przypadku ich transferu; op艂ata ta zaliczana jest na poczet odnowienia domeny na kolejny okres rozliczeniowy,
n. wraz z chwil膮 z艂o偶enia zam贸wienia na domen臋 polsk膮, Partner dokonuje jej rezerwacji w systemie Rejestratora na okres 14 dni; w tym czasie Abonent powinien dokona膰 jej op艂acenia pod rygorem utraty prawa do rejestracji danej nazwy domenowej; kolejna pr贸ba rezerwacji wspomnianej domeny nie b臋dzie mo偶liwa,
o. na 10 dni przed wyga艣ni臋ciem domeny Partner dostarczy odpowiednie dokumenty potrzebne do op艂acenia domeny; pozosta艂e kwestie w zakresie rozlicze艅 reguluje Regulamin 艣wiadczenia us艂ug przez Departament Kreatywno艣ci,
p. na rejestr domen sk艂adaj膮 si臋 rejestr abonent贸w oraz rejestr nazw domenowych,
q. U偶ytkownik ma prawo uzyska膰 kod (EPP, authinfo) potrzebny do przeniesienia obs艂ugi obiektu do innego Rejestratora (Partnera),
r. Partner ma prawo do weryfikacji danych Abonenta przed wydaniem tego kodu; jednocze艣nie zachowane zostan膮 odpowiednie normy, aby czas ten by艂 jak najkr贸tszy.

3. Odpowiedzialno艣膰 partnera:

a. w przypadku nieudanej rejestracji domeny lub jej odnowienia, kt贸re nie wnikn臋艂y z winy U偶ytkownika, Partner ponosi odpowiedzialno艣膰 w wysoko艣ci 100% wp艂aconej kwoty za rejestracj臋 nazwy domenowej,
b. U偶ytkownik powinien zadba膰 o odpowiednie wczesne skontaktowanie si臋 z Partnerem w celu odnowienia nazw domen, potwierdzenia faktu mo偶liwo艣ci realizacji takiej dyspozycji oraz wp艂acenia nale偶nej sumy w taki spos贸b, aby 艣rodki by艂y zaksi臋gowane przez Partnera minimum 7 dni przed dniem wyga艣ni臋cia domeny,
c. Abonent przed wyga艣ni臋ciem domeny powinien upewni膰 si臋, i偶 p艂atno艣膰 zosta艂a przez Partnera zaksi臋gowana, a dyspozycja odnowienia zosta艂a przetworzona prawid艂owo,
d. brak zastosowania si臋 do regulaminu przez Abonenta zwalnia Partnera z odpowiedzialno艣ci wobec Abonenta, szczeg贸lnie w sytuacjach utraty nazw domenowych.

搂13. POSTANOWIENIA KO艃COWE
1.Departament Kreatywno艣ci zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, prawo wydawania odr臋bnych regulamin贸w promocyjnych.
2.Zmiany Regulaminu oraz odr臋bne regulaminy zostan膮 opublikowane na stronie www.departament.org
3.Zmiany Regulaminu oraz odr臋bne regulaminy wchodz膮 w 偶ycie po up艂ywie 24 godzin od dnia ich publikacji w spos贸b okre艣lony w pkt.2 powy偶ej.
4.Departament Kreatywno艣ci uznaje, i偶 Abonent zaakceptowa艂 zmiany regulaminu, je艣li nie rozwi膮za艂/ nie odst膮pi艂 od umowy do ko艅ca up艂ywu okresu wskazanego w pkt. 3 powy偶ej.
5.Do um贸w o 艣wiadczenie Us艂ugi zawartych z Departament Kreatywno艣ci stosuje si臋 prawo polskie.
6.Postanowienia Regulaminu nie naruszaj膮 praw Konsumenta wynikaj膮cych z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, kt贸re znajduj膮 zastosowanie w pierwszej kolejno艣ci przed postanowieniami Regulaminu.
7.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduj膮 przepisy prawa.

Ostatnia Aktualizacja Regulaminu 29.09.2019