Copywriting internetowy

Strona główna » Blog » Copywriting internetowy

Najlepsze dni, czas i częstotliwość publikacji w social mediach

Najlepsze dni, czas i częstotliwość publikacji w social mediach Optymalny czas publikowania postów na social mediach Niestety nie ma uniwersalnej i mocno sprecyzowanej zasady co do czasu i częstotliwości publikowania postów na social mediach. Tym nie mniej, przeprowadzając analizy własnych odbiorców i ich reakcji odnośnie publikacji, moÅŒna określić pewne zasady, które odpowiadają kaÅŒdej poszczególnej [...]

Model Miltona – Copywriting zaawansowany – Neurocopywriting Negocjacje i Perswazja – Techniki NLP

W historii filozofii presupozycjami zaczęto zajmować się wraz z wprowadzeniem przez Edmunda Burke`a, angielskiego myśliciela końca XVIII stulecia, kategorii przed-rozumienia. Do pojęć tych nawiązali fenomenologowie, zwłaszcza Alfred SchÃŒtz — współtwórca symbolicznego interakcjonizmu. Niemniej filozoficzna kategoria przedrozumienia i przedsądu w kaÅŒdym z naturalnych języków ma swoje wielorakie odpowiedniki, które warte są zbadania, klasyfikacji i szczegółowego [...]

Opisowe rodzaje tekstów reklamowych

Pisanie tekstów to zadanie twórcze i wymagające kreatywności oraz znajomości copywritingu, generalnie trudno się nauczyć pisania doskonałych tekstów....

Podstawy reklam w sieciach społecznościowych

Podstawy reklam w sieciach społecznościowych Przypuśćmy, ÅŒe utworzyłeś społeczność, zaprosiłeś do niej znajomych i klientów, wypełniłeś ją treścią i zacząłeś opowiadać o swoim produkcie. Jednak ilość odbiorców w społeczności się nie zwiększa, a z czasem moÅŒe nawet znacząco się zmniejszyć w wyniku organicznego spadku. ZaangaÅŒowanie w komunikację i reakcja na posty są równieÅŒ minimalne [...]

Omówienie Istniejących formatów reklamy (VIP otwarty)

Omówienie Istniejących formatów reklamy Sieci społecznościowe oferują róŌne formaty reklamy. NajwaÅŒniejsze z nich to banery reklamowe, zwane równieÅŒ teaserami, i posty sponsorowane. Przyjrzyjmy się nim bardziej szczegółowo. Spójrzmy na główne narzędzia promowania: Reklama standardowa (Display ads na bocznym panelu) Pierwsze, klasyczne ogłoszenia znajdują się w wąskich bocznych kolumnach strumienia uÅŒytkownika i składają się z [...]

Modele płatności w social mediach

Wybrane modele płatności w social mediach JeÅŒeli reklamujesz swój produkt, usługę lub projekt w Internecie, jest mało prawdopodobne, ÅŒe będziesz zawczasu znał dokładny koszt kampanii reklamowej. Najpierw, na etapie planowania kampanii, gabinety reklamy sieci społecznościowych dają moÅŒliwość wybrania modelu płatności, średniego lub maksymalnego kosztu jednej jednostki zgodnie z wybranym modelem płatności i maksymalnego budÅŒetu [...]

Copywriting w projektowaniu stron www – sprawdź czy dobrze inwestujesz

NajwaÅŒniejsze w sprzedaÅŒy jest, by twoje teksty zamieszczone w Internecie odpowiadały potrzebom klientów. Inaczej tracisz pieniądze włoÅŒone w copywriting. Profesjonaliści wiedzą, ÅŒe uÅŒycie odpowiednich słów przekłada się na sukces w biznesie. Przykładowo, premier Tusk stosując w kampanii wyborczej słowa: "druga Irlandia" lub "cud gospodarczy" zdawał sobie sprawę, jak szybko trafić do wyborców. Specjaliści od [...]

By |2018-04-22T04:15:26+02:00Kwiecień 22nd, 2018|Artykuły, Copywriting internetowy, Poradnik|0 Comments

10 sposobów na manipulację społeczeństwem według Noama Chomskiego – InÅŒynieria społeczna

Tekst właściwie klasyczny, ale myślę ze warto sobie go co jakiś czas przypominać. Tak wiemy, nie jest on bezpośrednio związany z naszymi usługami, ale dobry i wartościowy "margines" zawsze się przyda. Warto poznać te sposoby, aby umieć je „odczytać”, bo obecnie są nagminnie wykorzystywane w Polsce. 1 – ODWRÓĆ UWAGĘ Kluczowym elementem kontroli społeczeństwa jest [...]

Prawo nagłówków Betteridge’a

Prawo nagłówków Betteridge’a Prawo nagłówków Betteridge’a – reguła, zgodnie z którą na kaÅŒdy nagłówek kończący się znakiem zapytania moÅŒna odpowiedzieć „nie”. Prawo to zostało nazwane tak od nazwiska Iana Betteridge’a, brytyjskiego dziennikarza piszącego o technologii, aczkolwiek ogólna koncepcja prawa jest znacznie starsza. Zjawisko to jest teÅŒ czasem nazywane „prawem Davisa” lub po prostu „regułą [...]

Podstawowe rodzaje reklam internetowych

Podstawowe rodzaje reklam internetowych Jest kilka  typów reklamy internetowej, które diametralnie róŌnią się między sobą. Decydując się na poszczególne działania reklamowe musimy wziąć pod uwagę wiele czynników, m. in. grupę docelową, budÅŒet, czas przeznaczony na osiągnięcie wyników. JeÅŒeli rozwijamy swój biznes w Internecie, warto zastanowić się takÅŒe nad pozycjonowaniem stron internetowych (SEO), które w dłuÅŒszej [...]

Accessibility
error: Alert: Content is protected by copyrights by departament.org !!
This website uses cookies and third party services. Ok