KODEKS ETYCZNY DEPARTAMENTU KREATYWNO艢CI

Preambu艂a

Nadrz臋dnym celem kodeksu etycznego firmy Departament Kreatywno艣ci聽 jest szerzenie w艣r贸d polskich przedsi臋biorc贸w zasad etycznych takich jak praworz膮dno艣膰, rzetelno艣膰, przejrzysto艣膰 i odpowiedzialno艣膰 w prowadzeniu naszego biznesu. Kodeks etyczny powinien przyczynia膰 si臋 do promowania w艣r贸d wszystkich przedsi臋biorc贸w, prowadzenia biznesu spo艂ecznie odpowiedzialnego. Intencj膮 Kodeksu etycznego jest podnoszenie standard贸w moralnych prowadzenia biznesu w Polsce i generalnie na ca艂ym 艣wiecie, co stanowi膰 ma podstawy budowy silnej firmy, b臋d膮cych filarami polskiej gospodarki.

聽Postanowienia og贸lne Kodeksu

1. Departament Kreatywno艣ci wyznacza standardy etyczne w firmie, by codzienne dzia艂anie nie by艂o nastawione jedynie na kr贸tkoterminowe zyski. D艂ugofalowe i konsekwentnie realizowane cele zwi臋kszaj膮 wiarygodno艣膰 firmy i podnosz膮 jej warto艣膰 na rynku.

2. Konsumenci s膮 zawsze traktowani z nale偶ytym szacunkiem i uwzgl臋dnieniem ich potrzeb. Uprzejmo艣膰, szacunek obu stron i kultura wobec innych to cechy wyr贸偶niaj膮ce profesjonalist臋.

3. Relacje z pracownikami i wsp贸艂pracownikami, podwykonawcami opieraj膮 si臋 na jasnych dla obu stron zasadach, zgodnych z obowi膮zuj膮cym prawem i dobrymi obyczajami. Celem pracodawcy czy wsp贸lnika winno by膰 kszta艂towanie聽 pro spo艂ecznych zachowa艅 i odpowiedzialno艣ci za swoja obowi膮zki kt贸re przek艂adaj膮 sie na dawan膮 innym warto艣膰.

4. Przedsi臋biorcy w艂膮czaj膮 si臋 w wa偶ne, nie tylko z punktu widzenia biznesu, inicjatywy. Nale偶y poznawa膰 oczekiwania spo艂eczne otoczenia jak i samego rynku na kt贸rym realizuje si臋 potrzeby klient贸w.

5. Prowadzona dzia艂alno艣膰 nie mo偶e negatywnie wp艂ywa膰 na 艣rodowisko naturalne. Rozw贸j firmy zawsze zwi膮zany jest z respektowaniem zasad ekologii i etyki w biznesie.

Warto艣ci w Biznesie

1. Praworz膮dno艣膰 – przestrzeganie przepis贸w prawa, zasad wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego i dobrych obyczaj贸w w biznesie.

2. Rzetelno艣膰 鈥 wywi膮zywanie si臋 z postanowie艅 zawartych w kontraktach.

3. Przejrzysto艣膰 鈥 prowadzenie dzia艂alno艣ci w spos贸b przejrzysty i jasny dla innych uczestnik贸w obrotu gospodarczego.

4. Odpowiedzialno艣膰 鈥 budowanie og贸lnopolskiego systemu wymiany informacji gospodarczych poprzez weryfikowanie wiarygodno艣ci finansowej potencjalnych klient贸w. Przekazywanie pozytywnych informacji o wywi膮zywaniu si臋 z zobowi膮za艅 przez rzetelnych klient贸w oraz dopisywanie niesp艂aconych zobowi膮za艅 do bazy danych Krajowego Rejestru D艂ug贸w.

Relacje z klientami, dostawcami i odbiorcami

1. Departament zapewnia swoim klientom najwy偶sz膮 jako艣膰 oferowanych us艂ug i sprzedawanych produkt贸w. Kierujemy sie przy tym si臋 profesjonalizmem wynikaj膮cym z umiej臋tno艣ci i wieloletniego do艣wiadczenia.

2. Umowy z potencjalnymi klientami zawierane s膮 zgodne z obowi膮zuj膮cym prawem i zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego. Ka偶dy klient powinien mie膰 艣wiadomo艣膰 podpisywanych um贸w i by膰 poinformowany o wszelkich konsekwencjach wynikaj膮cych z zapis贸w umownych.

3. Relacje z partnerami w biznesie oparte s膮 na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dlatego klienci zobowi膮zuj膮 si臋 do terminowego rozliczania si臋 zgodnie z ustalonymi warunkami. W przypadku ewentualnych op贸藕nie艅 w p艂atno艣ciach kontrahent zostaje rzetelnie poinformowany o przyczynie braku wp艂aty.

4. Windykacja wymagalnych nale偶no艣ci prowadzona jest zgodnie z wewn臋trznymi, sp贸jnymi procedurami. D艂u偶nik jest zawsze informowany o konsekwencjach mog膮cych wynikn膮膰 z braku wp艂aty w terminie, a wszelkie dzia艂ania windykacyjne s膮 prowadzone zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem i dobrymi obyczajami.

5. Rzetelni kontrahenci otrzymuj膮 wsparcie przy tworzeniu ich pozytywnej historii p艂atniczej.

6. Rozpatrywanie reklamacji odbywa si臋 wed艂ug przejrzystych procedur. Reklamacja rozpatrywana jest bez zb臋dnej zw艂oki, a w razie jej nieuwzgl臋dnienia klient otrzymuje rzeteln膮, pe艂n膮 informacj臋 na ten temat.

7. Departament Kreatywno艣ci zapewnia konsumentom i kontrahentom dost臋p do jak najszerszej informacji na temat oferowanych produkt贸w i us艂ug.

Relacje z pracownikami

1.聽 Nab贸r pracownik贸w prowadzony jest zgodnie z okre艣lonymi wcze艣niej wymaganiami i kwalifikacjami.

2.聽 Pracodawca okre艣la zakres obowi膮zk贸w pracownika, wysoko艣膰 wynagrodzenia i zasady wyp艂aty. W przypadku ewentualnych op贸藕nie艅 w p艂atno艣ciach pracownik zostaje rzetelnie poinformowany o przyczynie.

3.聽 Rol膮 pracodawcy jest stwarzanie pracownikom mo偶liwo艣ci rozwoju i awansu zawodowego, a tak偶e promowanie dzia艂a艅 innowacyjnych s艂u偶膮cych rozwojowi firmy.

4.聽 Pracodawca swoj膮 postaw膮 wobec pracownik贸w okre艣la normy zachowania w zespole.

5.聽 Ka偶dy pracownik jest traktowany z poszanowaniem jego godno艣ci osobistej bez wzgl臋du na zajmowane stanowisko.

6.聽 Pracodawca wskazuje pracownikom procedury reagowania na nieetyczne zachowania w zespole.

Postanowienia ko艅cowe

1. Ka偶da ze stron jest rzecznikiem kodeksu, swoj膮 postaw膮 promuje etyczne zachowania w biznesie.

2. Przedsi臋biorcy i kontrahenci buduj膮 reputacj臋 swojej firmy czy marki osobistej zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego .