Project Description

Projekt Logotypu na potrzeby personal brandingu dla Roberta Rutkowskiego.