REFERENCJE

R E F E R E N C J E

Pan Bogdan Markowicz był związany z portalem kulturaupodstaw.pl od początku jego istnienia czyli od roku 2015. Wówczas portal był redagowany przez firmę (ksyksy Cezary Ostrowski – Wydawca portalu do marca 2018) wyłonioną przez Województwo Wielkopolskie w trybie przetargu nieograniczonego.  Pełnił on funkcje sekretarza redakcji (administratora portalu), był odpowiedzialny za końcową edycje tekstów, budowanie wizerunku w social mediach oraz udzielał pomocy redakcji.
Po zmianach, które nastąpiły na początku 2017, Samorząd Województwa Wielkopolskiego zlecał Bogdanowi Markowiczowi przygotowanie wpisów promujących portal Kulturaupodstaw.pl w kanałach dystrybucji social media. Był on odpowiedzialny za budowanie wizerunku portalu, administracje grupami dyskusyjnymi, zarządzanie fanpage na Facebooku, oraz kontaktem z czytelnikami, moderacją komentarzy, wpisów, opinii itd, edycją profili takich jak Twitter, Wykop i oczywiście Facebook. Do jego obowiązków należało również edytowanie i emitowanie tekstów na portalu.
Z powierzonych zadań Bogdan Markowicz wywiązał się bez zastrzeżeń.
(Referencje zostały uzupełnione o pozostałe kluczowe informacje, których zabrakło w formie pisemnej)

„Zagubiony” stary opis redakcji portalu kultura u podstaw, który obwiązywał do zmian w marcu 2018 roku:

R E F E R E N C J E

Pan Bogdan Markowicz oraz jego zespól Servicetek Group,  w okresie od 1 października
do 31 grudnia 2008, współpracowali z Partner od Promtion przy realizacji wyspy COP 14 w Second Life. Została ona stworzona na potrzeby promocji międzynarodowej Konferencji klimatycznej COP 14, której gospodarzem było Ministerstwa Środowiska RP. Do obowiązków Pana Bogdana Markowicza i jego zespołu należało stworzenie wyspy COP 14 w Second Life oraz bieżąca modyfikacja jej zawartości.

Podczas realizacji aplikacji w Second Life Pan Bogdan Markowicz oraz jego zespól Servicetek Group wykazywali się :
–    dobrym zrozumieniem zagadnień projektowych,
–    dokładnością i sumiennością w wykonywaniu powierzonych zadań,
–    samodzielnością i kreatywnością w wykonywaniu zleconych zadań.

Polecamy usługi Pana Bogdana Markowicza oraz jego zespołu Servicetek Group.


Z poważaniem,
Anna Hahn-Leśniewska
Client Service Director

referencje partnersi Medium

R E F E R E N C J E

Pan Bogdan Markowicz oraz jego zespól w kooperacji z AZ Reklama , wykonywał wspólnie z nami projekty Stron internetowych dla Carpatus Polska, Stile di Vita.
Wykonał dla nas nowatorski projekt związany z organizacja promocji dla AZ Reklama w aplikacji Second Life .Do jego obowiązków należała realizacja działań promocyjnych i reklamowych oraz PRowych w aplikacji Second Life.
Główne cechy, którymi charakteryzował się Pan Bogdan Markowicz oraz jego zespól Servicetek Group w trakcie realizacji  to:
– dobre rozumienie zagadnień projektowych,
– dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań
– szybkie przyswajanie nowych programów i nowych zadań
– samodzielność i niesamowita kreatywność w wykonywaniu zadań.
Pan Bogdan Markowicz wykonywał swoje zadania systematycznie i obowiązkowo.
Bardzo dobrze sprawdzał się zarówno w sytuacjach wymagających indywidualnego wysiłku, jak i umiejętności pracy w zespole. Jest osobą ambitną, kreatywna oraz kontaktową , ciągle podnoszącą swoje kwalifikacje. Nie boi się nowych wyzwań i chętnie stosuje nowatorskie rozwiązania oraz przejmuje inicjatywę wychodząca  po za zakres jego obowiązków.
Polecamy usługi Pana Bogdana Markowicza oraz jego zespołu. Pozostając w ciągłym kontakcie z Panem Bogdanem.
Z poważaniem: Arkadiusz Zadłużny AZ Reklama

Referencje_AZReklama

R E F E R E N C J E

Pan Bogdan Markowicz wykonuje zlecenia w Ars Chrystiana w okresie od 1 stycznia 2009.
Cechujące go sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność jest zawsze gwarancją rzetelnie wykonanej pracy. Dzięki wykazywanej kreatywności, zdolnościom organizacyjnym oraz umiejętności sprawnego w sytuacjach stresowych, Pan Bogdan Markowicz z powodzeniem spełnia powierzone  funkcje.
Duża samodzielność w realizacji działań czynią Pana Bogdana  idealnym pracownikiem, głęboko zaangażowanym w działalność firmy i identyfikującym się z nią. Posiadane zdolności interpersonalne sprawiają, że stanowi doskonałą wizytówkę firmy zarówno w kontaktach z klientami, jak i współpracownikami.
Pan Bogdan Markowicz wykonuje swoje zadania systematycznie i obowiązkowo.
Do jego obowiązków należą:
-Aktualizacja strony internetowej Ars Christiana
-Administracja sklepem online , w tym: aktualizacja cen i asortymentu , fotografie asortymentu , projekty graficzne , projekty elementów strony
-Nadzór sprzedaży
-Dbanie o wizualna treść stron www
Bardzo dobrze sprawdzał się zarówno w sytuacjach wymagających indywidualnego wysiłku, jak i umiejętności pracy w zespole. Jest osobą ambitną, kreatywna oraz kontaktową , ciągle podnoszącą swoje kwalifikacje. Nie boi się nowych wyzwań i chętnie stosuje nowatorskie rozwiązania oraz przejmuje inicjatywę wychodząca  po za zakres jego obowiązków.
Polecamy usługi Pana Bogdana Markowicza oraz jego zespołu Servietek Group.

Z poważaniem: Dyrektor Generalny Tadeusz Kubik , Ars Christiana

NAGRODY

Nagroda „The Impact Awards 2008”

Koordynowana przez Ministerstwo Środowiska kampania informacyjna public relations została wyróżnia w międzynarodowym konkursie „The Impact Awards 2008„. Kampania realizowana była w nawiązaniu do Konferencji klimatycznej NZ w sprawie Zmian Klimatu – COP 14. Znalazła się ona w gronie 10 najlepszych na świecie programów komunikacyjnych dotyczących odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Różnorodność i innowacyjność zastosowanych narzędzi komunikacyjnych, uzupełniane tradycyjnych relacji z mediami przez nowoczesne i niestandardowe wydarzenia i akcje specjalne, takie jak np.: ekologiczny blog, flash moby, profil „Klimat” na portalu MySpace czy działania w Second Life – to elementy, które przyczyniły się do sukcesu kampanii.

Przedsięwzięcie realizowane w kooperacji z agencją Partner of Promotion i Zespół COP14 w Ministerstwie Środowiska.

Impact Awards to międzynarodowy konkurs organizowany przez League of American Communications Professional (LACP), którego celem jest uhonorowanie najlepszych programów, działań oraz specjalistów w obszarze public relations i komunikacji.

second life reklama dla bogdan markowicz award

Zobacz także Nasze Testymoniale

opinie