Najlepsze dni, czas i częstotliwość publikacji w social mediach

Optymalny czas publikowania postów na social mediach

Niestety nie ma uniwersalnej i mocno sprecyzowanej zasady co do czasu i częstotliwości publikowania postów na social mediach. Tym nie mniej, przeprowadzając analizy własnych odbiorców i ich reakcji odnośnie publikacji, można określić pewne zasady, które odpowiadają każdej poszczególnej społeczności SM.

1. Badaj cechy odbiorców. Takimi cechami mogą być zawód, tryb pracy, płeć, miejsce zamieszkania, wiek, wyjątkowe zainteresowania itd. Na przykład rozkłady dnia studenta, gospodyni domowej, karmiącej matki na urlopie macierzyńskim i pracownika biura będą zupełnie inne. Jak pokazuje praktyka, pracownicy biura mogą wchodzić na sieci społecznościowe wczesnym porankiem po obudzeniu się, w drodze do pracy lub z powrotem, w godzinach obiadowych albo późno wieczorem przed snem. Publikować zatem należy wtedy, kiedy Twoi odbiorcy są online.

2. Badaj zachowanie swoich subskrybentów. Obecnie sieci społecznościowe oferują obszerną listę narzędzi do analizy zachowania odbiorców każdej poszczególnej społeczności. Tak, korzystając z Facebook Insights i Business Manager, można uzyskać statystykę na temat najbardziej lubianych dni i czasu, kiedy Twoi subskrybenci znajdują się w cieci, i dostosowywać czas publikowania do szczytu ich aktywności w Internecie.

Podobną statystykę oferuje Twitter.

Analizę dotyczącą zachowania odbiorców na Instagramie można uzyskać za pomocą tego samego Biznes Menedżera, co w przypadku statystyki Facebooka. Ponadto, istnieją oddzielne strony z podobną analizą, takie jak Iconosquare lub ink361.com.

Na przykład najbardziej aktywnymi dniami dla użytkowników Facebooka w wielu krajach są poniedziałek i piątek. Tego rodzaju informacje zawsze jest jednak lepiej określać w odniesieniu do Twojej grupy odbiorców.

Na przykład jeśli Twoi subskrybenci są najbardziej aktywni w porę nocną, nie musisz budzić się o 3 nad ranem, żeby opublikować post, wystarczy skorzystać z funkcji zaplanowania publikacji w naszym Nawigatorze.

Zasada działająca dla wszystkich: publikacje umieszczone w godzinach szczytowych zobaczy minimalna część użytkowników. Kiedy Ty i Twoi konkurenci zaczną publikować posty w tym samym przedziale czasowym, duża ilość postów w strumieniu obniża zarówno zaangażowanie użytkowników, jak i uwagę poświęconą każdemu postowi. Zmniejsza się również prawdopodobieństwo tego, że w dużym napływie użytkownik odszuka Twojego posta lub w ogóle zobaczy go w strumieniu, np. ze względu na algorytm umieszczenia wybranych postów na Facebooku.

3. Określ optymalny czas poprzez zwykłą obserwację. Testuj różne godziny publikowania, wyniki mogą być niespodziewane – możliwe, że zaangażowanie Twoich subskrybentów będzie większe w porze wieczorowej, niż porannej, pomimo takich samych szczytów aktywności odbiorców.

4. Publikować w godzinach stałych lub zróżnicowanych? Wybór należy do Ciebie, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że posty opublikowane dokładnie o określonej godzinie mogą być niewidoczne dla innej części Twoich odbiorców, którzy mają inny harmonogram niż większość. Publikowanie o różnych porach pozwala objąć większą część subskrybentów i przekazać swoją wiadomość różnym grupom wewnątrz grupy odbiorców.

5. Częstotliwość – kolejny parametr, który można poznać poprzez testowanie. Częste lub, odwrotnie, sporadyczne publikowanie postów ma zarówno swoje zalety, jak i wady.

  • Częste publikacje pozwalają odbiorcom pamiętać o swojej społeczności i osiągać odrobinę większy zasięg niż zwykle, jak również wywołać przypływ nowych subskrybentów. Z drugiej strony, prawdopodobieństwo pojawienia się znaczków „Ukryj” lub „Nie pokazuj tego więcej” rośnie, jeśli Twoje publikacje stają się zbyt dokuczliwe.

  • Jeżeli publikowanie odbywa się rzadko, o społeczności mogą zapomnieć, a Facebook obniża widoczność rzadko aktualizowanych stron w strumieniu wiadomości.

6. Określ cechy swojej społeczności – od jej istoty po stylistykę publikacji. To może w dużej mierze zależeć od tego, czy promujesz siebie, swój projekt treści, fundację lub organizację, lub biznes (w zależności od tego, czy jest to segment B2B czy B2C). Dane czynniki określają stopień złożoności języka postów, tematykę, stylistykę oraz, oczywiście, częstotliwość. W przypadku gdy reprezentujesz poważną, światową organizację B2B w rodzaju General Electric, informacje, które poruszasz muszą być ważne i znaczące, a takie nie zdarzają się w dużych ilościach dziennie. Jeżeli natomiast prowadzisz stronę lokalnej muzycznej stacji radiowej, to bieżąca relacja o tym, co się dzieje w studiu, muzyczne recenzje i fragmenty wywiadów z gośćmi mogą pojawiać się w strumieniu i 5, i 10 razy dziennie. Jeśli Twoje informacyjne powody i materiały są dosyć skomplikowane i długie, raczej nie warto zaśmiecać nimi strumień subskrybentów: większy sens ma publikowanie podsumowania materiałów za dzień lub tydzień. A jeśli Twoja strategia treści opiera się na krótkich informacjach o charakterze rozrywkowym, to nie ma ich za dużo.

7. Monitoruj analitykę w trakcie swojego testowania, łącznie ze zmianami w częstotliwości i czasie publikowania. W ten sposób będziesz mógł określić, w jakim stopniu zwiększenie częstotliwości i czasu publikowania postów wpływa na zwiększenie zasięgu i zaangażowania. Możliwe, że na pierwszy plan wyjdą dla Ciebie jakość i zawartość postów, a nie ich ilość. Również opowiadamy o optymalizacji i testowaniu w odpowiedniej lekcji rozdziału „Reklama”.

Częstotliwość publikowania postów

W przypadku wyboru częstotliwości publikowania postów, tak samo jak w przypadku czasu publikowania, nie ma jednego przepisu dla wszystkich sieci społecznościowych i branż, są jednak niektóre tendencje i wskazówki. Dwa duże badania w tym zakresie zostały ujęte w formie danej infografiki i opublikowane w tym artykule.

Facebook

Średnia długość życia posta w tej sieci wynosi około 5 godzin, nie oznacza to jednak, że należy publikować co 6 godzin. Według badań, średnia ilość publikacji, które marki umieszczają w danej sieci wynosi od 5 do 10 na tydzień. Więcej niż 2 posty dziennie mogą spowodować irytację, zwłaszcza przy dużym udziale zawartości dotyczącej produktu. A przy mniej niż 1 poście na tydzień istnieje prawdopodobieństwo utraty przez Ciebie kontaktu z użytkownikami.

W przypadku źródeł informacyjnych dopuszczalne są 5-7 postów dziennie, w przypadku bloggera – do 3, a w przypadku organizacji społecznych dopuszczalny dolny próg to 3-5 postów na tydzień.

Twitter

Długość życia publikacji w tej sieci wynosi około 18 minut, w związku z czym wystarczy tutaj miejsca dla tych, którzy chcą pisać często. Normalna częstotliwość tweetów to około 5 dziennie, jeśli jednak posiadasz zasoby, lepiej będzie publikować do 20 tweetów dziennie. A jeśli posiadasz międzynarodowych odbiorców, lepiej będzie publikować tweety w nocy, tak aby objąć inne strefy czasowe.

Linkedin

Ze względu na fakt, że jest to sieć biznesowa, nie należy jej zbyt spamować. Trzeba publikować posty w godzinach biznesowych – nie więcej niż 1 post dziennie. Łączna ilość wynosi 5 postów na tydzień, z wyłączeniem publikowania w weekendy.

Google+

Najmniej informacji jest dostępnych na temat optymalnej częstotliwości publikowania w tej sieci, jednak ze względu na podobieństwo do Facebooka większość wydawców idzie za przykładem lidera i pisze około 5-10 postów na tydzień.

Pinterest

Optymalna częstotliwość dla tej sieci w dużym stopniu zależy od treści, ale głównie zmieszczą się w przedziale od 5 do 30 pinów dziennie, przy czym szczególną uwagę należy poświęcić sobocie, kiedy ludzie szukają inspiracji do robienia nowych zakupów i czynności.

Określić, od czego zacząć, i systematyzować swoje podejście przy pomocy dalszego testowania pomoże Ci nasz Nawigator, który oferuje różne opcje dotyczące częstotliwości w kalendarzu publikacji i domyślnie umieszcza je do okresów zwiększonej aktywności odbiorców. W dalszej kolejności, eksperymentując możesz korygować czas publikowania i osiągać lepsze wyniki w odniesieniu do swoich poszczególnych odbiorców.

Sprawdź naszą oferte administrowania stron www

Sprawdź naszą ofertę administrowaniem w social mediach

administracja i zarządzenie stronami www portalami internetowymi miast urzędów - departament kreatywności

administracja i zarządzenie portalami internetowymi miast urzędów – departament kreatywności

5/5 - (2 votes)