Modele płatności w social mediach

Wybrane modele płatności w social mediach JeÅŒeli reklamujesz swój produkt, usługę lub projekt w Internecie, jest mało prawdopodobne, ÅŒe będziesz zawczasu znał dokładny koszt kampanii reklamowej. Najpierw, na etapie planowania kampanii, gabinety reklamy sieci społecznościowych dają moÅŒliwość wybrania modelu płatności, średniego lub maksymalnego kosztu jednej jednostki zgodnie z wybranym modelem płatności i maksymalnego budÅŒetu [...]