Project Description

Męskość logotyp na potrzeby projektu szkoleniowego, skierowanego dla mężczyzn.